course-details-portlet

TELE3012 - Avanserte sensorsystemer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

Elektriske, optiske, akustiske og elektromagnetiske målemetoder. Systemkarakteristikker. Støy og interferens. Signalkondisjonering. Signalprosessering. Målenøyaktighet. Grafisk programmering med virtuell instrumentering og programmering i LabVIEW. Planlegging av prosjekter, datapresentasjon og rapportering.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
- forklare virkemåte og karakteristikker for utvalgte elektriske og optiske målesensorer
- beskrive og tolke statiske og dynamiske karakteristikker av målesystemer
- beskrive effekten av støy og interferens, samt beskrive metoder for å redusere disse
- prinsippene for og bruk av datamaskinassistert måleteknikk med styring av instrumenter, måleutstyr og datainnsamling.

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne
- designe målesystem som oppfyller krav til målenøyaktighet og dynamisk respons
- modellere signal og støy og beregne forventet målenøyaktighet i et målesystem
- programmere datainnsamling og datapresentasjon
- gjennomføre eksperiment på målesystemer, og finne statiske og dynamiske karakteristikker, samt måleusikkerhet
- dokumentere eksperimenter og måledata

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene
- kunne vurdere spesifikasjoner, design, konstruksjon, samt drifte et sensorsystem

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvelser

Mer om vurdering

For å gå opp til eksamen må minimum 75% av øvinger være godkjent.
Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 50% og prosjekt 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Kursmateriell

Læremidler oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 28.11.2019 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 15
Vår UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 D 10.03.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU