TELE3004 - Trådløs kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Trådløs kommunikasjon på radiobølger. Sendere og mottakere for modulerte signaler. Modulasjonsmetoder. Frekvenssyntese og oscillatorer.
Bølgetransmisjon og transmisjonsberegninger. Antenner. Mobiltelefoni.
Trådløse sensornettverk og deres anvendelser. Utfordringer ved realisering. OSI-modellen. Utvalgte standarder, som for eksempel IEEE 802.15.4, ZigBee, 6LoWPAN, WirelessHART, ISA100.11a, WIA-PA. Relaterte trådløse nettverk, som for eksempel WLAN IEEE802.11 og IEEE802.15 - Bluetooth.

Prosjekt på realisering av et trådløst sensornettverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper. Kandidaten skal:
- ha forståelse av radiomottakere/-sendere og kunne tegne opp blokkskjema og beskrive funksjonen til de enkelte delene, samt gjøre beregninger på disse.
- kjenne til forskjellige modulasjonstyper og gjøre rede for egenskapene deres.
- kjenne til forskjellige antennetyper og deres egenskaper.
- ha kunnskap om hva som påvirker transmisjonsforhold.
- kjenne til hvordan et landbasert mobiltelefonisystem er bygd opp.
- forstå egenskaper og utfordringer ved anvendelse av trådløse sensornettverk.

Ferdigheter. Kandidaten kan:
- beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer.
- velge type trådløskommunikasjon og nettverk.
- sette opp et trådløst sensornettverk, måle på, vurdere, og optimalisere ytelse.
- integrere sensorer i et nettverk.

Generell kompetanse. Kandidaten skal:
- kjenne til grunnleggende begreper innen radioteknikk og ha forståelse for oppbygningen av trådløse/radiobaserte kommunikasjonssystemer
- kjenne til motivasjon, krav og bruksområder for trådløs instrumentering. Ha forståelse for egenskaper, muligheter og begrensninger til industrielle standarder, deres likheter og forskjeller. Ha kjennskap til overordnede egenskaper og applikasjoner for annen trådløskommunikasjon og forstå samspillet mellom den og trådløse sensornettverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt og regneøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk prosjekt

Mer om vurdering

Øvinger: 7 øvinger, 5 må være godkjente.

Prosjekt: Obligatorisk deltagelse og innleveringer (bestått/ikke-bestått). Utsatt eksamen: mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Kursmateriell

Wayne Tomasi; Electronic Communication Systems, 5. utgave. Prentice Hall Utdelt materale. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00 Datasal 10349 , DI172 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.