course-details-portlet

TELE2011 - Anvendt instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet består av to deler: 1) Introduksjon til sensorsystemer: Oppbygning av et generelt målesystem. Statiske karakteristikker. Målenøyaktighet. Sensorteknologier. Analyse av målesystemer. 2) Praktisk instrumentering: Bygging av komplette instrumenteringssystemer bl.a. for testing av materialegenskaper. Utvikling av virtuelle instrumenter. Bruk av datainnsamlingsenheter (myDAQ), software (LabVIEW, Matlab), og 3D printer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
- ha bred kunnskap om alle enkelte elementer av et typisk instrumenteringssystem
- beskrive oppbygningen av et generelt målesystem
- beskrive og tolke statiske karakteristikker
- forklare virkemåte og karakteristikker for utvalgte sensorer
Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne
- designe målesystem som oppfyller spesifiserte krav
- programmere datainnsamling og datapresentasjon
- beherske LabVIEW på grunnleggende nivå
Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene
- ha innsikt i relevante problemstillinger innen instrumentering
- kunne vurdere spesifikasjoner, design, konstruksjon, samt drifte et instrumenteringssystem
- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: I øvinger inngår både tradisjonelle øvinger og laboratoriearbeid. Minimum 75% av øvingene og alle laboratoriearbeidene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Hjelpemiddel til eksamen: Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus. Utsatt eksamen: august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.06.2020

Innlevering 03.06.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU