TEK2091 - Materiallære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 3 timer D

Faglig innhold

Atomstrukturer, arrangement og bevegelse

Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper

Designmaterialer (stål, lettmetaller, plast, keramer, tre og kompositter)

Eksempler på tilvirkning og overflatebehandling

Materialvalg i design

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:

ha bred kunnskap om grunnleggendemateriallære spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer.

ha kunnskap om hvordanvelge riktige materialer i design.

ha kunnskap om hvordanoppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

ha generell kunnskap omfagområdets historie.

Ferdigheter

Studenten skal:

kunne reflektere over egenfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.

kunne finne, vurdere oghenvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse

Studenten skal:

kunne gjennomførevarierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.

kunne foreslå å utvekslesynspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppegjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.

kunne formidle fagstoff ogprosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon:

Forelesninger på Campus
Laboratorie-øvinger/-demonstrasjoner på Campus
Nettbasert Læring

Obligatoriske arbeidskrav:

Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper, prosjekt og evt. kontakte en bedrift.

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Årsstudium i teknologidesign og ledelse (TEKDE)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.Pensumlitteratur / fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere.htm
Aktuell støttelitteratur:
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 4/10

Utlevering
30.10.2017

Innlevering
20.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 14.12.2017 09:00 D101 - 1.etg. , B210-2.etg. , C024 - underetg.
Sommer UTS Skriftlig eksamen 6/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.