course-details-portlet

TEK1314 - Klima og miljø

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Prosesser i atmosfæren (stråling, meteorologi, ozonlaget, drivhuseffekten)
Klimapåvirkning fra dagens og fremtidens energisystem.
Tiltak for utslippsreduksjoner og klimatilpasnng.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Har inngående kunnskap om klimasystemets vitenskapelige grunnlag og hvordan energisystemet påvirker klima.
Ferdigheter:
Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder om klimaendringer, og kunne strukturere og formidle faglige resonnementer.
Generell kompetanse:
Kan kommunisere faglige problemstillinger til spesialister og allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.
2 obligatoriske innleveringer på avtalte tema. Må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 innleveringer av avtalt tema

Mer om vurdering

Utsatt skriftelig eksamen i august.
Dersom 4 eller færre studenter er meldt til kontinuasjonseksamen, blir eksamen endret til muntelig eksaminasjon 30 - 45 minuttter.

Ved stryk gjelder godkjent obligatorisk aktivitet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)

Kursmateriell

Oppdatert liste for kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Anbefalt
Klima, energi og miljø, 2.utgave Arne Myhre, Universitetsforlaget
Vitenskapelige artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENE1061 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Miljøledelse
  • Design for bærekraft
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU