TEGN6000 - Innføring i norsk tegnspråk 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1 timer
Praktisk eksamen 2 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftligoppgave 2
  • Skriftligoppgave 1
  • Praktiskoppgave 2
  • Praktiskoppgave 1
  • Praktiskoppgave 3

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LVUT8115 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave

Utlevering
24.11.2017

Innlevering
01.12.2017

Høst ORD Praktisk eksamen** 24.11.2017

Utlevering
24.11.2017

Innlevering
24.11.2017

10:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen utført i språklab
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.