course-details-portlet

TEGN2012 - Tegnspråklingvistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Dette emnet bygger på emnet Språk - multimodal kommunikasjon, Norsk tegnspråk 3, med praksis, og emnene Språk og kommunikasjon 1 og 2. Emnet introduserer grunnleggende begrep i lingvistikken, med fokus på tegnede språk. Her presenteres en introduksjon til fonologien, morfologien og syntaksen i tegnede språk. Studentene lærer å identifisere og beskrive ulike trekk ved norsk tegnspråk med fagterminologi, blant annet gjennom å benytte ulike annoteringsverktøy på (video-)tekster med norsk tegnspråk. Studentene skal videreutvikle ferdighetene sine knyttet til å lese og skrive fagtekster.

Læringsutbytte

Kandidaten

-kjenner til grunnleggende begrep innenfor tegnspråklingvistikken

-har grunnleggende kunnskaper om sentrale aspekter ved oppbyggingen av norsk tegnspråk

-kan identifisere og beskrive ulike trekk ved tegnede språk med relevant fagterminologi

-kan bruke annoteringsverktøy

-kan gjøre rede for eget analysearbeid i en enkel fagtekst

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger, gruppe- og klassediskusjoner, prosjekt der analyse- og annotasjonsøvinger inngår. Obligatoriske aktiviteter:
  • 80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)
  • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Annotering og analyse av tegnspråk
  • Skriftlig fagtekst basert på annotasjons- og analyseoppgaven
  • 80 % obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Muntlig eksamen på norsk tegnspråk i grupper à 3 til 5 studenter med individuell karakter. Studentene skal forberede seg på å delta i en faglig diskusjon på inntil 30 minutter der hver student skal holde et kort innlegg og aktivt delta i diskusjonen om temaet. Diskusjonen skal ledes av studentene der faglærer kan delta og det skal være ekstern sensor til stede. I forberedelsesfasen er alle hjelpemidler tillatt, under diskusjonen er ingen hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TEGN2012 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått første år i bachelor i norsk tegnspråk eller årsstudiet i norsk tegnspråk eller tilsvarende fra andre utdanningsinstitusjoner

Kursmateriell

Pensum publiseres ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEGN1105 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU