course-details-portlet

TDT4300 - Datavarehus og datagruvedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler metoder og teori for å utvikle datavarehus og utføre dataanalyse vha. datagruvedrift. Datakvalitet og teknikker for preprosessering av data. Modellering og design av datavarehus. Algoritmer for klassifisering, klynging, og assosiasjonsregeldeteksjon. Praktisk bruk av programvare for dataanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Preprosessering av data og datakvalitet.
- Modellering og design av datavarehus.
- Generelle algoritmer for datagruvedrift.

Ferdigheter:
- Være i stand til å designe datavarehus.
- Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å vurdere data og velge hensiktsmessige metoder for dataanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Databaseteknikk
  • Informasjonssystemer
  • Databehandling
  • Datateknikk
  • IKT
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 28.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU