course-details-portlet

TDT4300 - Datavarehus og datagruvedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler metoder og teori for å utvikle datavarehus og utføre dataanalyse vha. datagruvedrift. Datakvalitet og teknikker for preprosessering av data. Modellering og design av datavarehus. Algoritmer for klassifisering, klynging, og assosiasjonsregeldeteksjon. Praktisk bruk av programvare for dataanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Preprosessering av data og datakvalitet.- Modellering og design av datavarehus.- Generelle algoritmer for datagruvedrift.Ferdigheter: - Være i stand til å designe datavarehus.- Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å vurdere data og velge hensiktsmessige metoder for dataanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensspråket er engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Databaseteknikk
  • Informasjonssystemer
  • Databehandling
  • Datateknikk
  • IKT
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU