TDT4295 - Datamaskinprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Innføring i moderne metoder, teknikker og verktøy for utvikling av datamaskinsystemer. Innledningsvis gis det forelesninger og orienteringer om de verktøy og hjelpemidler som er tilgjengelige i datamaskinlaboratoriet for spesifikasjon, konstruksjon, verifikasjon og utprøving av kretser, kretskort og systemer. Gjennomføring av et realistisk utviklingsprosjekt som gruppearbeid. Arbeidet innebærer spesifikasjon, kretskortutlegg, mikrokontrollerprogrammering, FPGA-utvikling, testing, verifikasjon og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten lærer designprosessen for et innebygd system. Dette inkluderer utvikling av maskinvarenær programvare, maskinvare og kretskort samt nødvendig dokumentasjon og prosjektstyring.

Ferdigheter:
- Studenten lærer å jobbe i gruppe med en vagt definert problemstilling
- Studenten lærer utvikling, feilsøking og feilretting rettet mot rekonfigurerbar logikk, mikrokontrollere og kretskort
- Studenten lærer feilsøking og feilretting på systemnivå (integrasjon).

Generell kompetanse:
- Studenten lærer å jobbe i prosjekt. Dette innebærer å ta valg basert på begrenset informasjon, å leve med disse der de viste seg å være suboptimale og å evaluere valgene når bedre informasjon blir tilgjengelig.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidet foregår i grupper tilpasset størrelsen på den aktuelle oppgaven og gjennomføres i tilknytning til datamaskinlaboratoriet. Prosjektet utføres i en stor gruppe, med 5-15 deltakere.

På grunn av begrenset labkapasitet kan maksimalt 30 studenter ta kurset i et semester.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8084 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.