course-details-portlet

TDT4265 - Datasyn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Datasyn danner grunnlaget for en automatisk forståelse av digitale bilder som i dag kan tas opp med mange forskjellige kameraenheter (f.eks. mobiltelefoner, webkameraer, dybde-bilder, X-ray, MR, ...). Kurset omhandler utvidelser av grunnleggende bildebearbeidingsmetoder som bildeforbedring, feature-deteksjon og morfologiske bildeoperasjoner. I tillegg til andre metoder innfører det grunnleggende konsepter for form- og regionbeskrivelse, segmentering og hierarkiske bilderepresentasjoner. Disse metodene er nyttige for klassifisering og gjenkjenning, men er også relevante i mange relaterte områder som stereosyn, industriell inspeksjon, robotikk og medisinsk bildebehandling.

Læringsutbytte

Kurset gir en oversikt og forståelse av flere grunnleggende teknikker i Datasyn (Computer Vision). Avansert kunnskap på dette feltet blir stadig viktigere. Dette er spesielt sant i lys av den stadig økende tall av kameraer og annet bildebehandlingsenheter i nesten alle områder av vårt samfunn. Kurset bidrar til å bygge kompetanse for å designe og konstruere datasynsmoduler som fungerer i et totalsystem for å løse relevante problemer. Bruksområder inkluderer industriområder, robotikk og medisinsk bildebehandling. Disse emnene kan være basis for ansettelse i industri eller offentlig sektor, eller de kan følges videre i forskning på doktorgradsnivå i Norge eller utenlands.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervisningsspråk er engelsk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen 70% og arbeider 30%. Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgaven gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bok: Digital Image Processing, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods (Publisher: Pearson)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8066 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 06.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100 15.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU