course-details-portlet

TDT4260 - Datamaskinarkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Fundamentale begrep innen datamaskinarkitektur, trender, måling av ytelse, kvantitative prinsipper. Instruksjonssett-arkitektur og kompilatorens rolle. Parallellitet på instruksjonsnivå, hopp-prediksjon, tråd-nivå parallellitet, VLIW og eksempler. Konstruksjon av minne-hierarki og hurtigbuffer. Multiprosessorer, trådnivå parallellitet, delt minne arkitekturer, distribuert delt lager, synkronisering, og multithreading. Sammenkoplingsnettverk på chip og klynger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten skal ha en grundig forståelse av hvordan høynivå byggeblokker som prosessorer av ulik art, hurtigbuffere, sammenkoblingsnettverk (Eng. interconnect), busser, etc. bør settes sammen til et komplett datamaskinssystem.
- Studenten skal ha en grundig forståelse av moderne minnesystemers konstruksjon og virkemåte.
- Studenten skal ha kjennskap til maskinvaresikkerhetstiltak som pålitelige maskinvaresoner.
- Studenten skal ha en grundig forståelse av hvordan flere prosessorkjerner kan settes sammen til parallelle datamaskinarkitekturer, deriblant homogene og heterogene flerkjerneprosessorer og multiprosessorer.


Ferdigheter:
- Studenten skal kunne evaluere arkitekturvalg ved hjelp av simulatorer og trekke fornuftige konklusjoner basert på disse studiene.
- Studenten skal kunne skille mellom CPUer, grafiske prosesseringsenheter (GPGPUer) og applikasjonsspesifikke akseleratorer med tanke på deres spesifikke fordeler og ulemper.

Generell kompetanse:
- Studenten skal kunne bruke sin kunnskap om datamaskinarkitektur i utviklingsprosjekter på alle abstraksjonsnivå.

Læringsformer og aktiviteter

Auditorium forelesninger, øvelse, miniprosjekt og selvstudium.
Opplæring i å skrive vitenskapelige artikler samt kritisk evaluering av innholdet.
Alt forelesning og undervisningsmateriell vil bli gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og øving, miniprosjekt, artikkelskriving og fagfellevaluering teller 30%. Resultat for delene angis i %-poeng, men sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Computer Architecture: A Quantitative Approach, by John L. Hennessy, David A. Patterson. Morgan Kaufmann. Eventuelt annet materiale det opplyses om ved semesterstart. Alt undervisningsmateriale vil være på engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8064 7.5
DT8803 7.5 01.09.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datamaskiner
  • Datateknikk
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 11.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU