course-details-portlet

TDT4258 - Maskinnær programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til innvevde systemer, egenskaper og designflyt.

Maskinvare for innvevde systemer: CPU, hurtigbuffer, minne, busser, inn/ut-enheter.

Programvare for innvevde systemer: Lavnivåprogrammering i C og ARM assembly, programmeringsteknikker for ressursbegrensede systemer, og verktøy for programmering av innvevde systemer.

Introduksjon til kompilering og kodeoptimaliseringer, operativsystemer, konstruksjon av innvevde systemer med ARM mbed, samt strømstyring i innvevde systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

- Studenten skal ha en grundig forståelse for maskinvare- og programvarekomponenter i et innvevd system.

- Studenten skal være kjent med de forskjellige abstraksjonslagene i et innvevd system, og hvordan de interagerer med hverandre.

- Studenten skal ha en detelajert forståelse for programvareutvikling for innvevde systemer, inkludert C-programmering for systemer uten operativsystem, samt assemblyprogrammering.

Ferdigheter

-Studenten skal være i stand til å programmere innvevde systemer på forskjellige abstraksjonsnivåer, slik som assemblyprogrammering og C-programmering med og uten operativsystem.

Generell kompetanse:

- Studenten skal beherske maskinvarenær programmering og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvinger og klasseromsdiskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Den skriftlige eksamenen ved slutten av semesteret utgjør 100 % av karakteren.

Kurset inkluderer et antall obligatoriske aktiviteter. Studenten kan oppnå et gitt antall poeng i hver aktivitet og må oppnå en viss total poengsum for å få lov til å ta eksamen. Aktivitetene annonseres ved semesterstart.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 D 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 18
SL510 Sluppenvegen 14 11
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 4
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 5
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 22
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 23
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 5
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 7
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Datoe endret, mer info kommer på epost
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU