course-details-portlet

TDT4257 - Digitale plattformer og tjenesteinnovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Private så vel som offentlige virksomheter leverer i økende grad tjenester heller enn å produsere varer. Eksempelvis handler avis mindre om å produsere et papirprodukt og mer om presentasjon for browser/ mobil, målrette reklame, etablere nye tilleggstjenester for abonnentene, åpne for anbefalingstjenester basert på brukeroppførsel eller preferanser. IKT kjennetegnes av egenskaper som programmerbarhet, utvidbarhet og lagvis komponerbarhet som inviterer til utvikling av nye tjenester. IKT skaper dermed unike muligheter for tjenesteinnovasjon. Kurset fokuserer på tre aspekter ved digital tjenesteinnovasjon: Tjenesteøkosystem (rollefordeling, forretningsmodell, institusjonell ramme) Tjenesteplattform (teknisk plattform, arkitektur, lagdelt modell) Samskapt verdi (verdi for hvem? opplevd verdi? Sitasjonsavhengig verdi?) Kurset tar for seg relevante teoretiske begrep og modeller. Kurset diskuterer utvalgte case/ eksempler

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal etablere dyp kunnskap om begrep for, modeller av og erfaringer med digital tjenesteinnovasjon Ferdigheter: Kandidaten skal utvikle god evne til å identifisere, utvikle og evaluere nye tjenesteplattformer i virkelighetsnære situasjoner. Kompetanse: Kandidaten skal etablere tverrfaglig kompetanse for å forstå forretningsmessige, strategiske, teknologiske og sosiale betingelser for å realisere digital tjenesteinnovasjon i praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er bygget opp med forelesninger samt obligatoriske øvinger. De obligatoriske øvingene er gruppebasert studie av selvvalgt case. Øvingene analyserer aktørene og dynamikken i det selvvalgte case av digital plattform økosystem.

Eksamen er individuell semesterrapport som diskuterer cases fra øvingene i lys av relevant litteratur i kurset.

Semesterrapporten teller 100 % av vurderingen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 øvinger

Mer om vurdering

3 obligatoriske øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU