course-details-portlet

TDT4255 - Datamaskinkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Avanserte emner innen prosessorarkitektur. Detaljert diskusjon og implementasjon av enkle samlebåndsbaserte prosessorer. Introduksjon til spesifikasjon og analyse av instruksjonssett. Detaljert gjennomgang av ut-av-rekkefølge utføring, teknikker for hopp-prediksjon, spekulativ utføring, og ytelsesmodellering. Introduksjon til implementasjon av minnesystemer og ytelsesmodellering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha grundig forståelse av samlebåndsbaserte prosessorers konstruksjon og virkemåte.
 • Studenten skal ha en teoretisk forståelse av avanserte teknikker for ytelsesøkning i en skalar prosessorkjerne, herunder ut-av-rekkefølge utføring, hopp-prediksjon og spekulativ utføring.
 • Studenten skal ha an overordnet forståelse av analytiske ytelsesmodeller for prosessorer som utfører instruksjoner ut-av-rekkefølge.
 • Studenten skal forstå sentrale avveininger innen utvikling av instruksjonssett.
 • Studenten skal ha en overordnet forståelse av konstruksjon av minnesystemer.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne konstruere effektive samlebåndsbaserte prosessorer ved hjelp av et maskinvarebeskrivende språk.
 • Studenten skal kunne evaluere teknikker for ytelsesøkning i datamaskiner ved hjelp av en kvantitativ metode.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal beherske datamaskinkonstruksjon og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk beskrivelse. Undervisning vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske teoretiske og praktiske øvinger

Mer om vurdering

Emnet foreleses på engelsk. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk.

Kurset inkluderer et antall obligatoriske aktiviteter. Studenten kan oppnå et gitt antall poeng i hver aktivitet og må oppnå en viss total poengsum for å få lov til å ta eksamen. Aktivitetene og detaljene rundt poengtildeling annonseres ved semesterstart.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

John L. Hennessy and David A. Patterson: "Computer Architecture - A Quantitative Approach, 6th Edition", Morgan Kaufmann Publishers. Eventuelt annet relevant kursmateriell oppgis ved semesterstart. Alt pensum vil være på engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8062 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 19
SL520 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU