course-details-portlet

TDT4252 - Virksomhets-arkitektur og -innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 D

Faglig innhold

Emnet fokuserer på rollen som informasjonssystemer har i en organisatorisk sammenheng, både internt i organisasjoner, og der organisasjonene er involvert i digitale økosystem og andre sammarbeidskonstellasjoner. Det vil ta for seg årsakene til at informasjonssystemer er utformet som de er ved å utforske behovene til organisasjoner og brukere, prosesser og dessuten hvilke roller systemene støtter i en organisatorisk og arbeidssammenheng. Det vil bli lagt vekt på hvordan IT kan bidra til innovasjon og verdi gjennom tjenesteutvikling og digital virksomhetsutvikling. Emnet inneholder metoder for virksomhetsmodellering, tjenestemodellering og forretningsmodellering som vil være komplementære til modellering av datasystemer. Metoder knyttet til modellering og kvalitetssikring av modeller samt virksomhetsarkitektur vil bli presentert.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal etablere teoretisk innsikt i forretnings-modellering, tjenesteinnovasjon, virksomhetsmodellering og metodene for å analysere og modellere organisatoriske situasjoner.

Ferdigheter: Kandidaten skal etablere praktiske ferdigheter i å skape gode forretnings og virksomhetsmodeller som kan øke forståelsen av design av IT systemer og utvide de perspektivene som datasystem-modeller gir.

Kompetanse: Kandidaten skal kunne sette emnet inn i en bredere teknologisk, forretningsmessig og sosial kontekst i forhold til den virkningen informasjonssystemer har i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal jobbe med en semesteroppgave i løpet av hele semesteret. Dette vil omfatte praktiske modelleringsaktiviteter, diskusjoner og presentasjoner. Dette arbeidet vil bli gjort i øvingstimene hver uka.
Hovedaktivitetene vil omfatte seminarer, øvingstimer, modelleringsoppgaver og semesteroppgave. Forelesningene blir presentert i 5-6 seminarer i løpet av semesteret. Seminarene er rettet mot samhandling og diskusjoner mellom klassedeltakerne, og skal ikke bli en enveis forelesning. Ukentlig øvingstimer vil støtte praktisk modelleringsoppgavene og semesteroppgave. Emnet kan undervises på engelsk hvis det tas av studenter uten norsk kunnskap.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Modellene og sluttrapporten er grunnlaget for den endelige karakteren i kurset. Rapporten skal inneholde modelleringsoppgaver / Term Paper, beskrivelser av hvordan de praktiske modelleringsdelene relaterer til teoriene, presentasjoner og refleksjoner. Oppgaven er delt inn i underdeler med faste tider i løpet av semesteret og studentene forventes å følge den nødvendige tidslinjen. Unnlatelse av å gjøre det kan få konsekvenser for sluttkarakteren. Hvis en student ikke klarer å levere sin rapport, vil de få en F / Fail og vil bli pålagt å ta kurset på nytt i sin helhet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DT8802 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU