course-details-portlet

TDT4252 - Virksomhetsarkitektur og -innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på rollen som informasjonssystemer har i en organisatorisk sammenheng, både internt i organisasjoner, og der organisasjonene er involvert i digitale økosystem og andre samarbeidskonstellasjoner. Det vil ta for seg årsakene til at informasjonssystemer er utformet som de er ved å utforske behovene til organisasjoner og brukere, prosesser og dessuten hvilke roller systemene støtter i en organisatorisk og arbeidssammenheng. Det vil bli lagt vekt på hvordan IT kan bidra til innovasjon og verdi gjennom tjenesteutvikling og digital virksomhetsutvikling. Emnet inneholder metoder for virksomhetsmodellering, tjenestemodellering og forretningsmodellering som vil være komplementære til modellering av datasystemer. Metoder knyttet til modellering og kvalitetssikring av modeller samt virksomhetsarkitektur vil bli presentert.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal etablere teoretisk innsikt i forretnings-modellering, tjenesteinnovasjon, virksomhetsmodellering og metodene for å analysere og modellere organisatoriske situasjoner. Ferdigheter: Kandidaten skal etablere praktiske ferdigheter i å skape gode forretnings og virksomhetsmodeller som kan øke forståelsen av design av IT systemer og utvide de perspektivene som datasystem-modeller gir. Kompetanse: Kandidaten skal kunne sette emnet inn i en bredere teknologisk, forretningsmessig og sosial kontekst i forhold til den virkningen informasjonssystemer har i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal jobbe med en semesteroppgave i løpet av hele semesteret. Dette vil omfatte praktiske modelleringsaktiviteter, gruppediskusjoner og tilbakemeldinger og presentasjoner, og dette arbeidet vil bli gjort i øvingstimene hver uke. Hovedaktivitetene vil omfatte ukentlig forelesninger, øvingstimer, modelleringsoppgaver, presentasjoner og semesteroppgave. Forelesningene og øvingstimene er rettet mot samhandling og diskusjoner mellom klassedeltakerne, og det skal ikke være en enveis forelesning. Ukentlige øvingstimer vil støtte de praktiske modelleringsoppgavene og semesteroppgave. Emnet kan undervises på engelsk hvis det tas av studenter uten norskkunnskap.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av modell

Mer om vurdering

Se engelsk tekst

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DT8802 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
05.12.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU