course-details-portlet

TDT4252 - Virksomhetsarkitektur og -innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 20/100
Mappe/sammensatt vurdering 80/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på rollen som informasjonssystemer har i en organisatorisk sammenheng, både internt i organisasjoner, og der organisasjonene er involvert i digitale økosystem og andre sammarbeidskonstellasjoner. Det vil ta for seg årsakene til at informasjonssystemer er utformet som de er ved å utforske behovene til organisasjoner og brukere, prosesser og dessuten hvilke roller systemene støtter i en organisatorisk og arbeidssammenheng. Det vil bli lagt vekt på hvordan IT kan bidra til innovasjon og verdi gjennom tjenesteutvikling og digital virksomhetsutvikling. Emnet inneholder metoder for virksomhetsmodellering, tjenestemodellering og forretningsmodellering som vil være komplementære til modellering av datasystemer. Metoder knyttet til modellering og kvalitetssikring av modeller samt virksomhetsarkitektur vil bli presentert.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal etablere teoretisk innsikt i forretnings-modellering, tjenesteinnovasjon, virksomhetsmodellering og metodene for å analysere og modellere organisatoriske situasjoner. Ferdigheter: Kandidaten skal etablere praktiske ferdigheter i å skape gode forretnings og virksomhetsmodeller som kan øke forståelsen av design av IT systemer og utvide de perspektivene som datasystem-modeller gir. Kompetanse: Kandidaten skal kunne sette emnet inn i en bredere teknologisk, forretningsmessig og sosial kontekst i forhold til den virkningen informasjonssystemer har i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal jobbe med en semesteroppgave i løpet av hele semesteret. Dette vil omfatte praktiske modelleringsaktiviteter, gruppediskusjoner og tilbakemeldinger og presentasjoner, og dette arbeidet vil bli gjort i øvingstimene hver uke. Hovedaktivitetene vil omfatte ukentlig forelesninger, øvingstimer, modelleringsoppgaver, presentasjoner og semesteroppgave. Forelesningene og øvingstimene er rettet mot samhandling og diskusjoner mellom klassedeltakerne, og det skal ikke være en enveis forelesning. Ukentlig øvingstimer vil støtte praktisk modelleringsoppgavene og semesteroppgave. Emnet kan undervises på engelsk hvis det tas av studenter uten norsk kunnskap.

Mer om vurdering

The final grade is based on the models, the final report (Term Paper) and some of the learning activities during the semester. The final report includes modelling assignments, descriptions of how the practical modelling parts relate to the theory, presentations and reflections. The assignment is split into sub-parts with set activities and times during the semester and the students are expected to follow the required timeline. The activities will include a presentation of the case to model and a model with minimum requirements (worth 8%), group presentations, peer feedback and reflections (worth 5%) peer review of final reports (worth 7%). 20% of the final grade will consists of the learning activities during the semester; 80% will be on the models and the final report/term paper. Submission of a model that meets the minimum requirements, which is a part of the first activity, is the criteria for continuing this course and receiving a final grade. Failure to participate in the activities can have consequences on the final grade. If a student fails to submit their final report, they will receive a F/Fail and will be required to retake the course in its entirety.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DT8802 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU