course-details-portlet

TDT4250 - Avansert programvaredesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Generelle teknikker for modellering, design og realisering av modulær programvare, med fokus på industrielle teknikker og anvendelser. Komponentbasert design, komponentbaserte arkitekturer og rammeverk, distribuerte komponentbaserte systemer. Modell-drevet utvikling av programvare, kode-generering og domenespesifikk språk.
Testing, kontinuerlig integrasjon og forvaltning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal kunne generelle metoder for modellering, design og realisering av modulær programvare og modell-drevet utvikling av programvare, og hvordan disse brukes i ulike faser av utvikling og vedlikehold.

Ferdigheter:
Studenten skal ha praktiske ferdigheter i modellering, design og realisering modulær programvare, med moderne rammeverk og verktøy, også med modell-baserte teknikker.

Generell kompetanse:
Studenten skal kjenne til og kunne velge mellom ulike metoder og teknikker for utvikling av modulær programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Kurset kan bli forelest på engelsk dersom det tas av studenter uten norskkunnskaper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Noen individuelle vurderinger skal være obligatoriske og kreves bestått (men bidrar ikke til karkateren)

Karakteren bestemmes av innleveringer som er individuelle eller levert i gruppe

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU