course-details-portlet

TDT4250 - Modell-drevet programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Introduksjon til metaprogrammering. Teknikker for spesifikasjon av strukturerte modeller og metamodeller. Modell-drevet utvikling av programvare, kode-generering og domenespesifikke språk. Design og implementering av modulær programvare, med fokus på variasjon på design-tid og på kjøretid. Komponentbasert design, komponentbaserte arkitekturer og rammeverk. Utrulling og kontinuerlig integrasjon av modulære systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal kunne generelle metoder for modellering, design og realisering av modulær programvare og modell-drevet utvikling av programvare. Ferdigheter: Studenten skal ha praktiske ferdigheter i modellering, design og realisering modulær programvare, med moderne rammeverk og verktøy, også med modell-baserte teknikker. Generell kompetanse: Studenten skal kjenne til og kunne velge mellom ulike metoder og teknikker for utvikling av modulær programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjekt under veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappen består av en eller flere oppgaver (som teller 30 % av karakteren) og et semesterprosjekt (som teller 70 % av karakteren). Oppgavene er individuelle om spesifikke temaer, mens prosjektet utvikles i grupper på 3-4 studenter og det er ment å demonstrere kompetanse om det overordnede innholdet i emnet.

Den obligatoriske øvingen består i å ha gruppe og prosjekttema definert innen en bestemt dato. Dette gjør gruppen selv med veiledning fra lærer.

Tilbakemelding og veiledning for prosjektet vil bli gitt gjennom semesteret.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele prosjektet og mappen tas på nytt i semester med undervisning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU