TDT4245 - Samhandlingsteknologi og sosiale medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Sosiale medier, datastøttet samarbeid, koordinering, delte arbeidsrom, delte informasjonsrom, samarbeidsstøtte for nomadisk brukere, samarbeidsstøtte i systemutvikling, design og evaluering av samhandlingsteknologi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene innsikt i datastøttet samarbeid og sosiale medier slik at de er i stand til både å vurdere mulige anvendelser og selv kunne anvende teknologien i systembygging og kunnskapsforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Studentene må gjennomføre en individuell oppgave og et gruppebasert prosjekt (50 + 50 % av evaluering). Begge del-oppgavene må være bestått for å bestå emnet.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS2220 3.0 01.09.2007
AVS2220 1.5 01.09.2006 31.08.2007
KULT2201 1.5 01.09.2007 31.08.2011
KULT2201 3.0 01.08.2006 31.08.2007
SIF8058 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.