course-details-portlet

TDT4245 - Samhandlingsteknologi og sosiale medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

(!!se også engelsk beskrivelse!!) Sosiale medier, datastøttet samarbeid (CSCW), koordinering, delte arbeidsrom, samarbeidsstøtte for nomadisk brukere, bruk av datamaskinstøttet samarbeid i ulike sammenhenger.

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om sosiale medier og datamaskinstøttet samarbeid (CSCW). Denne kunnskapen skal brukes av studentene for å sammenligne og velge ulike løsninger for å støtte sosial interaksjon og samarbeid, samt å designe nye teknologier. Studentene skal også forbedre sine samarbeidsevner i datamedierte situasjoner og forståelse for teknologirollen.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Studentene må gjennomføre en individuell oppgave og et gruppebasert prosjekt (50 + 50 % av evaluering). Begge del-oppgavene må være bestått for å bestå emnet.

Mer om vurdering

Mappen består av arbeider.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8058 7.5
AVS2220 3.0 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU