TDT4245 - Samhandlingsteknologi og sosiale medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Sosiale medier, datastøttet samarbeid, koordinering, delte arbeidsrom, delte informasjonsrom, samarbeidsstøtte for nomadisk brukere, samarbeidsstøtte i systemutvikling, design og evaluering av samhandlingsteknologi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene innsikt i datastøttet samarbeid og sosiale medier slik at de er i stand til både å vurdere mulige anvendelser og selv kunne anvende teknologien i systembygging og kunnskapsforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Studentene må gjennomføre en individuell oppgave og et gruppebasert prosjekt (50 + 50 % av evaluering). Begge del-oppgavene må være bestått for å bestå emnet.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8058 7.5
AVS2220 3.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.