course-details-portlet

TDT4242 - Avansert programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på programutvikling for smarte, kritiske og komplekse programvareintensive systemer. Emnet inneholder fire moduler. 1) Kravspesifikasjonsmodul fokuserer på metoder for å overføre fra brukerkrav til høye tekniske krav. 2) Testing styringsmodel modul fokuserer på teststrategier; 3) Kodekvalitetmodul fokuserer på gjennomgang, kodeanalyse, og kode refactoring. 4) Kompleks systemmodul fokuserer på verifisering og validering av komplekse programvaresystemer.

Studentene skal anvende kravspesifikasjon, testteknikker, og kodeanalyse, og kode refactoring til hjemmearbeid og gruppeprosjekter gjennom hele kurset.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset skal studentene kunne: 1) Identifisere og korrigere typiske krav kvalitetsproblemer; 2) Bruke forskjellige test, kodevurdering, kodeanalyse, og kode refactoring strategier; 3) Forklare industristandard praksis metoder av avansert programvareutvikling; 4) Kritisk evaluering og bruk av KI-assisterte programvareutviklingverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Øvinger må være godkjente for å kunne få evaluering i emnet.

Oppgaveteksten for eksamen vil være på engelsk.

Kandidatene kan velge å svare på eksamen på engelsk eller norsk.

En eventuell kontinuasjonseksamen kan bli muntlig istedenfor skriftlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU