course-details-portlet

TDT4242 - Avansert programvareutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på Programutvikling for smarte, kritiske og komplekse programvareintensive systemer. Emnet inneholder fire moduler.
1) Kravspesifikasjonsmodul fokuserer på metoder for å overføre fra brukerkrav til høye tekniske krav. 2) Testing og kvalitetssikringsmodell fokuserer på testing, kode gjennomgang, kodeanalyse, kode refactoring, og verifikasjon og validering strategier og metoder, spesielt for høysiktssystemer. 3) Prosessforbedringsmodul fokuserer på moderne agile metoder, f.eks. DevOps. 4) Kompleks systemmodul fokuserer på utvikling, drift og vedlikehold av store og komplekse programvaresystemer. Studentene skal anvende kravspesifikasjon, testing og agile teknikker til hjemmearbeid og gruppeprosjekter gjennom hele kurset.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset skal studentene kunne:
1) Identifisere og korrigere typiske krav kvalitetsproblemer; 2) Bruke forskjellige test, kodevurdering, kodeanalyse, og kode refactoring strategier; 3) Forklare industristandard praksis metoder for verifisering og validering høysikring programvare-intensive system; 4) Forstå state av praksis agile metoder, for eksempel DevOps, og bruk tilsvarende verktøy; 5) Forklare problemstillinger og løsninger for distribuert og samarbeidende programvareutvikling og vedlikehold; 6) Forklare viktige problemer og løsninger for å administrere og drive store og komplekse programvareintensive systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (50%) og arbeider (50%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Oppgaveteksten til den skriftlig eksamen vil være på engelsk. Kandidatene kan velge å besvare på engelsk eller norsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU