course-details-portlet

TDT4237 - Programvaresikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset fokuserer på sikkerhet i programvare tar for seg sikkerhet i alle deler av utviklingsprosessen for programvare: kravinnhenting, design, implementasjon og testing. Vi vil i kurset ta for oss hvilke trusler og angrep programvare er utsatt for og hvordan man kan ta i bruk teknikker og forsvarsmekanismer for å utvikle programvare som i størst mulig grad er motstandsdyktig mot eksisterende, og nye, angrep. Kurset har et hovedfokus på web-baserte systemer.

Læringsutbytte

Studentene skal i kurset lære om sikkerhet (security) i programvare og hvordan man lager sikrere programvaresystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger og obligatoriske øvinger. Øvingene er obligatoriske. Studentene må bestå øvingsopplegget og eksamen samme semester for å bestå i emnet totalt sett.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen som teller 70% og arbeider (øvinger) som teller 30 %. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Oppgaveteksten til den skriftlig eksamen vil være på engelsk. Kandidatene kan velge å besvare på engelsk eller norsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 24.05.2018 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU