course-details-portlet

TDT4237 - Programvaresikkerhet og personvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset fokuserer på sikkerhet i programvare tar for seg sikkerhet i alle deler av utviklingsprosessen for programvare: kravinnhenting, design, implementasjon og testing. Vi vil i kurset ta for oss hvilke trusler og angrep programvare er utsatt for og hvordan man kan ta i bruk teknikker og forsvarsmekanismer for å utvikle programvare som i størst mulig grad er motstandsdyktig mot eksisterende, og nye, angrep. Kurset har et hovedfokus på web-baserte. Kurset har også fokus på GDPR og personvern.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset, bør studentene kunne: 1) Identifisere og reparere typiske sikkerhetssårbarheter for webapplikasjoner; 2) Forklare typiske kryptografiske konsepter og algoritmer som er relatert til webapplikasjoner; 3) Bruke trusselmodelleringsmetoder til å analysere webapplikasjoner; 4) Forklare og sammenligne utviklingspraksis og standarder knyttet til programvaresikkerhet; 5) Anvende testing for programvaresikkerhet; 6) Forklare autentiserings- og tilgangskontrollkonsepter relatert til programvaresikkerhet; 7) Forklare og anvende prinsipper i GDPR og metoder for personvern.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen utgjør 100 % av karakteren. Øvinger må være godkjente for å kunne få evaluering i emnet. Oppgaveteksten for eksamen vil være på engelsk. Kandidatene kan velge å svare på eksamen på engelsk eller norsk. En eventuell kontinuasjonseksamen kan bli muntlig istedenfor skriftlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IIKG3000 2.5 HØST 2021
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU