course-details-portlet

TDT4230 - Grafikk og visualisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

Geometriske modeller og forenklinger av dem. Modellering med parametriske kurver og flater. Geometrisk culling. Belysningsmodeller og ambient okklusjon i 3D og i skjerm rommet. Bruk av teksturer. Strålesporing. Animasjonsteknikker. Generering av skygger. Prinsipper for visualisering. Algoritmer for visualisering. Virtuell og utvidet virkelighet. Spesielle emne. For mer informasjon se også: https://www.idi.ntnu.no/grupper/vis/teaching/ og emnet på Blackboard.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten vil tilegne seg avanserte kunnskaper om prinsipper og algoritmer i grafikk og visualsiering. Ferdigheter: Kandidaten vil heve sine ferdigheter i programmering innen grafikk og visualisering gjennom arbeid med praktiske oppgaver. Generell kompetanse: Kandidaten skal oppnå en dypere forståelse av avanserte prinsipper og algoritmer i datagrafikk og visualisering. Kandidaten skal forstå potensialet i bruken av datagrafikk og visualisering. Kandidaten skal besitte grunnlaget for ut å utføre forskningsoppgaver eller for å involvere seg i kommersielle anvendelser på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ekskursjoner. Undervisning og eksamen vil bli gjennomført på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Eksamen vil bli gjennomført digitalt.

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8052 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 29.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 27
Vår ORD Oppgave 50/100

Innlevering
19.04.2024


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU