course-details-portlet

TDT4215 - Web-intelligens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Informasjonsgjenfinning i tekstlige dokumentsamlinger. Søkemaskiner. Lingvistiske og statistiske teknikker for tekstmining. Dokumentkategorisering, clustering, collocations og konseptekstraksjon. Bruk av ontologier i kunnskapsforvaltning. Semantiske applikasjoner. Semantisk web.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Basisteknikker for informasjonsgjenfinning og tekstmining, samt semantiske språk for representasjon av kunnskap. Studentene får innsikt i hvordan dokumenters tekstlige innhold kan analyseres semantisk med tanke på gjenfinning, kategorisering, begrepsforståelse og kunnskapsforvaltning. En kommer også inn på spesielle problemer knyttet til dokumenter og tjenester på web.

Ferdigheter: Evne til å utvikle og bruke applikasjoner for informasjonsgjenfinning og tekstmining. Evne til å utvikle informasjonssystemer som drar nytte av semantiske teknologier.

Generell kompetanse: Studentene skal få innsikt i hvordan tekstlige dokumenter i virksomheter og på internett brukes til å forvalte kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Kurset kan bli forelest på engelsk dersom det tas av studenter uten norskkunnskaper. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig prøve (75%) og øvinger/arbeider (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 3
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2013

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 07.06.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU