TDT4215 - Web-intelligens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Informasjonsgjenfinning i tekstlige dokumentsamlinger. Søkemaskiner. Lingvistiske og statistiske teknikker for tekstmining. Dokumentkategorisering, clustering, collocations og konseptekstraksjon. Bruk av ontologier i kunnskapsforvaltning. Semantiske applikasjoner. Semantisk web.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Basisteknikker for informasjonsgjenfinning og tekstmining, samt semantiske språk for representasjon av kunnskap. Studentene får innsikt i hvordan dokumenters tekstlige innhold kan analyseres semantisk med tanke på gjenfinning, kategorisering, begrepsforståelse og kunnskapsforvaltning. En kommer også inn på spesielle problemer knyttet til dokumenter og tjenester på web.

Ferdigheter: Evne til å utvikle og bruke applikasjoner for informasjonsgjenfinning og tekstmining. Evne til å utvikle informasjonssystemer som drar nytte av semantiske teknologier.

Generell kompetanse: Studentene skal få innsikt i hvordan tekstlige dokumenter i virksomheter og på internett brukes til å forvalte kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Kurset kan bli forelest på engelsk dersom det tas av studenter uten norskkunnskaper. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig prøve (75%) og øvinger/arbeider (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 07.06.2013 09:00 D2 , H3 Datalab 524 (Fraggle)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.