TDT4215 - Web-intelligens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Forvaltning av kunnskaper i web-baserte løsninger. Semantisk Web og ontologier. Åpne, lenkede data for deling og samarbeid. Lingvistiske og statistiske teknikker for tekstmining og innholdsanalyse. Semantiske anbefalingssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Basisteknikker og semantiske språk for konstruksjon av ontologier og åpne data. RDF(S) og OWL. SPARQL spørrespråk. POS/NER-tagging, sentimentanalyse og andre teknikker i innholdsanalyse. Innholdsbaserte anbefalingssystemer.

Ferdigheter: Evne til å bruke semantiske teknologier og åpne data til å analysere ustrukturert innhold på web og lage semantiske anbefalingssystemer og andre intelligente løsninger. Evne til å definere ontologier som kan utvides og gjenbrukes av andres applikasjoner.

Generell kompetanse: Studentene skal få innsikt i hvordan semantikk og åpne data brukes til å ekstrahere, representere og tilgjengeliggjøre kunnskap på web, samt hvordan de kan brukes i intelligente applikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Kurset kan bli forelest på engelsk dersom det tas av studenter uten norskkunnskaper.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig prøve (75%) og øvinger/arbeider (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Oppgaveteksten til den skriftlig eksamen vil være på engelsk. Kandidatene kan velge å besvare på engelsk eller norsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.