course-details-portlet

TDT4215 - Anbefalingssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Forvaltning av kunnskaper i web-baserte løsninger. Semantisk Web og ontologier. Åpne, lenkede data for deling og samarbeid. Lingvistiske og statistiske teknikker for tekstmining og innholdsanalyse. Semantiske anbefalingssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Basisteknikker og semantiske språk for konstruksjon av ontologier og åpne data. RDF(S) og OWL. SPARQL spørrespråk. POS/NER-tagging, sentimentanalyse og andre teknikker i innholdsanalyse. Innholdsbaserte anbefalingssystemer.

Ferdigheter: Evne til å bruke semantiske teknologier og åpne data til å analysere ustrukturert innhold på web og lage semantiske anbefalingssystemer og andre intelligente løsninger. Evne til å definere ontologier som kan utvides og gjenbrukes av andres applikasjoner.

Generell kompetanse: Studentene skal få innsikt i hvordan semantikk og åpne data brukes til å ekstrahere, representere og tilgjengeliggjøre kunnskap på web, samt hvordan de kan brukes i intelligente applikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Kurset kan bli forelest på engelsk dersom det tas av studenter uten norskkunnskaper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obliagatorisk gruppeprosjekt

Mer om vurdering

100% hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer.

Gruppeprosjekt er obligatorisk og karaktersettes med godkjent/ikke godkjent

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4215 3.7 01.09.2011
TDT4215 3.7 01.09.2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 3
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU