course-details-portlet

TDT4215 - Anbefalingssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Forvaltning av kunnskaper i web-baserte løsninger. Semantisk Web og ontologier. Åpne, lenkede data for deling og samarbeid. Lingvistiske og statistiske teknikker for tekstmining og innholdsanalyse. Semantiske anbefalingssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Basisteknikker og semantiske språk for konstruksjon av ontologier og åpne data. RDF(S) og OWL. SPARQL spørrespråk. POS/NER-tagging, sentimentanalyse og andre teknikker i innholdsanalyse. Innholdsbaserte anbefalingssystemer.

Ferdigheter: Evne til å bruke semantiske teknologier og åpne data til å analysere ustrukturert innhold på web og lage semantiske anbefalingssystemer og andre intelligente løsninger. Evne til å definere ontologier som kan utvides og gjenbrukes av andres applikasjoner.

Generell kompetanse: Studentene skal få innsikt i hvordan semantikk og åpne data brukes til å ekstrahere, representere og tilgjengeliggjøre kunnskap på web, samt hvordan de kan brukes i intelligente applikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Kurset kan bli forelest på engelsk dersom det tas av studenter uten norskkunnskaper.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig prøve (75%) og øvinger/arbeider (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Oppgaveteksten til den skriftlig eksamen vil være på engelsk. Kandidatene kan velge å besvare på engelsk eller norsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4215 3.7 01.09.2011
TDT4215 3.7 01.09.2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 3
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 04.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU