course-details-portlet

TDT4215 - Anbefalingssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

 • Content-basert anbefaling
 • Collaborativ anbefaling
 • Exploration vs. Exploitation
 • Evalueringsmetodik og evalueringskriterier
 • Personalisering
 • Kontekst
 • Natural Language Processing
 • Etiske betraktninger
 • Generativ Kunstig Intelligens
 • Multi-objektiv anbefaling

Læringsutbytte

Kunnskaper: Anbefalingsalgoritmer som content-based filtering og collaborative filtering. Evalueringsmetodikk og ulike metrikker. Refleksjon av etiske aspekter. Betraktning av kontekstuell informasjon. Feature engineering med natural language processing teknologi. Optimering av flere kriterier.

Ferdigheter: statistiske metoder for å analysere anbefalinger. Implementere skalerbare systemer.

Generell kompetanse: Kritisk refleksjon. Gruppearbeid. Problemløsning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og gruppearbeid.

Kurset blir forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Studentene må ha bestått obligatorisk gruppearbeid for å kunne ta eksamen.

Oppgaveteksten til skriftlig eksamen vil være på engelsk.

Kandidatene kan velge å besvare på engelsk eller norsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4215 3.7 HØST 2011
TDT4215 3.7 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 3
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU