course-details-portlet

TDT4215 - Anbefalingssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Content based og collaborative filtering. Hybrid og context-aware anbefalingssystemer. Evaluering anbefalingssystemer. Evaluering av anbefalingssystemer. Semantisk Web og ontologier. Åpne, lenkede data for deling og samarbeid. Lingvistiske og statistiske teknikker for tekstmining og innholdsanalyse. Etisk av anbefalingssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Content based og collaborative filtering. Hybrid og context-aware anbefalingssystemer. Evaluering anbefalingssystemer. Etisk av anbefalingssystemer. Basisteknikker og semantiske språk for konstruksjon av ontologier og åpne data. Teknikker i innholdsanalyse. Innholdsbaserte anbefalingssystemer. Ferdigheter: Evne til å bruke semantiske teknologier og åpne data til å analysere ustrukturert innhold på web og lage anbefalingssystemer og evaluere dem. Generell kompetanse: Studentene skal få innsikt i hvordan å lage anbefalingssystemer og evaluere dem, hvordan å bruke semantikk og åpne data brukes til å ekstrahere, representere og tilgjengeliggjøre kunnskap med anbefaligsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og gruppearbeid. Kurset blir forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er basert på skriftlig skoleeksamen 100 %. Studentene må ha bestått fra obligatorisk gruppearbeid for å kunne ta eksamen. Oppgaveteksten til den skriftlig eksamen vil være på engelsk. Kandidatene kan velge å besvare på engelsk eller norsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4215 3.7 HØST 2011
TDT4215 3.7 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 3
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 07.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 53
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU