course-details-portlet

TDT4213 - Klinisk informasjon og kunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 70/100
Hjemmeeksamen 30/100 2 timer

Faglig innhold

Kurset skal gi kunnskap og praktisk erfaring med metoder og teori for å trekke ut, resonnere med og vedlikehold klinisk informasjon og kunnskap. Eksempler og laboratoriearbeid vil bli knyttet opp til pågående nasjonale eller internasjonale forsknings- eller utviklingsprosjekter. Kurset vil ta for seg emner som: Standarder for lagring og utveksling av informasjon og kunnskap; Arkitektur for sekundærbruk av helsedata; Metoder for observasjon, utvikling, evaluering og analyse av informasjon, funn, tiltak og prosesser knyttet til medisin og helsetjenester; Metoder for gruvedrift, maskinlæring, prosessering, analyse og visualisering av klinisk relevant informasjon; Systemer for klinisk beslutningsstøtte.

Læringsutbytte

Detaljkunnskap med standarder, representasjon og kodeverk. Teoretisk kunnskap i og praktisk erfaring med å bruke og tilpasse utviklings/krav/analysemetoder. Praktisk erfaring med utvalgte system, datasett og situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeprosjekt og utviklings/programmeringslaboratorium.

Mer om vurdering

I emnet inngår avsluttende hjemmeeksamen (30 %) og en grupperapport (70 %).

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Artikler og andre forskningspublikasjoner.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Helsevitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Medisinsk teknologi
 • Medisinsk informatikk/datateknikk
 • Datateknikk
 • Bioinformatikk
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Medisin
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100

Innlevering
19.05.2023


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 70/100

Innlevering
26.05.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU