course-details-portlet

TDT4213 - Klinisk informasjon og kunnskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Kurset skal gi kunnskap og praktisk erfaring med metoder og teori for å trekke ut, resonnere med og vedlikehold klinisk informasjon og kunnskap. Eksempler og laboratoriearbeid vil bli knyttet opp til pågående nasjonale eller internasjonale forsknings- eller utviklingsprosjekter. Kurset vil ta for seg emner som: Standarder for lagring og utveksling av informasjon og kunnskap; Arkitektur for sekundærbruk av helsedata; Metoder for observasjon, utvikling, evaluering og analyse av informasjon, funn, tiltak og prosesser knyttet til medisin og helsetjenester; Metoder for gruvedrift, maskinlæring, prosessering, analyse og visualisering av klinisk relevant informasjon; Systemer for klinisk beslutningsstøtte.

Læringsutbytte

Detaljkunnskap med standarder, representasjon og kodeverk. Teoretisk kunnskap i og praktisk erfaring med å bruke og tilpasse utviklings/krav/analysemetoder. Praktisk erfaring med utvalgte system, datasett og situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeprosjekt og utviklings/programmeringslaboratorium.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappevurderingen inngår en individuell oppgave (30 %) og en grupperapport (70 %).

Begge deler i mappa må være bestått for å bestå emnet.

Ved gjentak for å forbedre karakter, må hele emnet tas på nytt.

Det avholdes ikke utsatt eksamen i emnet.

Kursmateriell

Artikler og andre forskningspublikasjoner.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Helsevitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Medisinsk teknologi
 • Medisinsk informatikk/datateknikk
 • Datateknikk
 • Bioinformatikk
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Medisin
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU