course-details-portlet

TDT4200 - Parallelle beregninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer E
Mappe/sammensatt vurdering 20/100

Faglig innhold

Optimering av algoritmer og program for både en- og flerprosessorsystemer, så vel som akselratorer som GPUer. Valg av numeriske algoritmer, bruk av optimerte bibliotek, kompilatoroptimeringer og profilering av program. Hvordan utnytte PC-klynger og skjermkort for store beregningsoppgaver som ikke kan kjøres på bare en prosessor/PC vil også bli gjennomgått. Obligatoriske aktiviteter og arbeider med parallellprogrammering i bl.a. MPI og CUDA, inngår i emnet.

Læringsutbytte

Forståelse av parallellprogrammering blir bare viktigere og viktigere ettersom nyere PCer og arbeidsstajoner tar i bruk multicore og multichip flerprosessor teknologi. Kunnskap: Målet for dette emnet er derfor: Å gi studentene god forståelse for optimering av serielle algoritmer og program innen beregningsvitenskap (computational science). Ferdigheter: Utvikle programeringsferdighetene til studentene på nåtidens og fremtidens flerprosessorsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og programerings-/teoriøvinger. Emnet vil bli gitt på engelsk. Alle beskrivelser av obligatorisk aktivitet, arbeider som teller på endelig karakter og eksamener vil bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

All obligatorisk aktivitet og tellende arbeider må gjøres individuelt uten hjelp fra andre enn fagets stab.

De to programmeringsarbeidene i faget fokuserer på MPI and CUDA og er tellende på endelig karakter. Tilbakemeldinger vil bli gitt på arbeidene så snart det er praktisk mulig i løpet av semesteret.

Du må bestå all obligatorisk aktivitet og tellende arbeider (mappe) samt skoleeksamen for å få ståkarakter i faget.

Gjentak kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger må tas opp igjen.

Godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere kan godkjennes av instituttet.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8044 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 E 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 69
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU