course-details-portlet

TDT4200 - Parallelle beregninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Hjemmeeksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Optimering av algoritmer og program for både en- og flerprosessorsystemer. Valg av numeriske algoritmer, bruk av optimerte bibliotek, kompilatoroptimeringer og profilering av program. Hvordan utnytte PC-klynger og skjermkort for store beregningsoppgaver som ikke kan kjøres på bare en prosessor/PC vil også bli gjennomgått. Parallellprogrameringsøvinger inngår i emnet.

Læringsutbytte

Forståelse av parallellprogrammering blir bare viktigere og viktigere ettersom nyere PCer og arbeidsstajoner tar i bruk multicore og multichip flerprosessor teknologi.

Kunnskap:
Målet for dette emnet er derfor: Å gi studentene god forståelse for optimering av serielle algoritmer og program innen beregningsvitenskap (computational science).

Ferdigheter:
Utvikle programeringsferdighetene til studentene på nåtidens og fremtidens flerprosessorsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli gitt på engelsk.

Alle øvinger og eksamener vil bli gitt på engelsk.

Elektronisk eksamen innført med Inspera høst 2017 forventes videreført.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (75%) og øvinger (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8044 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider (1) 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (2) 75/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU