course-details-portlet

TDT4186 - Operativsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet vil etablere definisjoner, prinsipper, rammeverk og arkitekturer innen moderne operativsystemer. Emnet vil vektlegge prosesser, trådsystemer, synkronisering, CPU-tildeling, lagertildeling, filsystemer, inn/utenheter, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet. Viktige eksempler vil være WINDOWS, UNIX, ANDROID & MAC OS.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal forstå hvilke oppgaver et operativsystem løser, hvordan oppgavene løses og bruksegenskapene ved et operativsystem. Studenten skal kunne arbeide med en operativsystemkjerne, prosesser, tråder, synkronisering, tidsdeling, minnehåndtering, filsystemer, I/O, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet. Ferdigheter: Studenten skal kunne utnytte operativsystemet effektivt, som systemutvikler, som administrator og som sluttbruker. Studentene skal kunne programmere med tråder og synkronisering. Generell kompetanse: Studenten skal kjenne utfordringer med og løsninger for håndtering av ressurser som prosessorer og minne. Studentene skal kunne håndtere grensesnitt som programvare-maskinvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 100%. Karakterregel: A-F.

Obligatorisk aktivitet må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4155 3.7
IT167 3.7
MNFIT167 3.7
IT222 3.7
IT2202 3.7
MNFIT222 3.7
MNFIT222 3.7
TTK4147 2.0 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 25.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU