TDT4186 - Operativsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet vil etablere definisjoner, prinsipper, rammeverk og arkitekturer innen moderne operativsystemer. Emnet vil vektlegge prosesser, trådsystemer, synkronisering, CPU-tildeling, lagertildeling, filsystemer, inn/utenheter, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet. Viktige eksempler vil være WINDOWS, UNIX, ANDROID & MAC OS.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studentene en forståelse av hvilke oppgaver et operativsystem løser, hvordan oppgavene løses og gi en forståelse av bruksegenskapene ved et operativsystem. Temaene er operativsystemkjerne, prosesser, tråder, synkronisering, tidsdeling, minnehåndtering, filsystemer, I/O, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studentene i stand til å kunne utnytte operativsystemet effektivt, som systemutvikler, som administrator og som sluttbruker. Studentene skal kunne programmere med tråder og synkronisering.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studentene en forståelse av utfordringer med og løsninger for håndtering av ressurser som prosessorer og minne og gjøre studentene i stand til å håndtere grensesnitt som programvare-maskinvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4155 3.7
IT167 3.7
MNFIT167 3.7
IT222 3.7
IT2202 3.7
MNFIT222 3.7
MNFIT222 3.7
TTK4147 2.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 20.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.