course-details-portlet

TDT4186 - Operativsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet vil etablere definisjoner, prinsipper, rammeverk og arkitekturer innen moderne operativsystemer. Emnet vil vektlegge prosesser, trådsystemer, synkronisering, CPU-tildeling, lagertildeling, filsystemer, inn/utenheter, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet. Viktige eksempler vil være WINDOWS, UNIX, ANDROID & MAC OS.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal forstå hvilke oppgaver et operativsystem løser, hvordan oppgavene løses og bruksegenskapene ved et operativsystem.
Studenten skal kunne arbeide med en operativsystemkjerne, prosesser, tråder, synkronisering, tidsdeling, minnehåndtering, filsystemer, I/O, vranglåshåndtering, multiprosessorsystemer og sikkerhet.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne utnytte operativsystemet effektivt, som systemutvikler, som administrator og som sluttbruker.
Studentene skal kunne programmere med tråder og synkronisering.

Generell kompetanse:
Studenten skal kjenne utfordringer med og løsninger for håndtering av ressurser som prosessorer og minne.
Studentene skal kunne håndtere grensesnitt som programvare-maskinvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering:

Vurdering vil være 50% arbeider og 50% eksamen. Ingen obligatoriske øvinger.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4155 3.7
IT167 3.7
MNFIT167 3.7
IT222 3.7
IT2202 3.7
MNFIT222 3.7
MNFIT222 3.7
TTK4147 2.0 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU