course-details-portlet

TDT4165 - Programmeringsspråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til språkparadigmer, semantikk og beregningsmodeller. Språkmodeller som støtter deklarativ, funksjonell, logisk, lat, dataflytorientert, distribuert, beskrankningsbaert og paralell programmering. Programmeringsspråks syntaks, tolking og semantikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gi: (1) Forståelse for mening, form og bruk av imperative, logiske, funksjonelle og objektorienterte programmeringsspråk. (2) Praktisk kjennskap til teknikker for å implementere språk og metoder for å beskrive deres mening. (3) Evne til å forstå og sammenlikne eksisterende og kommende språk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, programmeringslaboratorium, gruppeprosjekter og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 5 øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven gis kun på engelsk.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dette blir bestemt av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt før start.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU