course-details-portlet

TDT4165 - Programmeringsspråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til språkparadigmer, semantikk og beregningsmodeller. Språkmodeller som støtter deklarativ, funksjonell, logisk, lat, dataflytorientert, distribuert, beskrankningsbaert og paralell programmering. Programmeringsspråks syntaks, tolking og semantikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gi: (1) Forståelse for mening, form og bruk av imperative, logiske, funksjonelle og objektorienterte programmeringsspråk. (2) Praktisk kjennskap til teknikker for å implementere språk og metoder for å beskrive deres mening. (3) Evne til å forstå og sammenlikne eksisterende og kommende språk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, programmeringslaboratorium, gruppeprosjekter og individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 5 øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven gis kun på engelsk.

To av øvingene skal bestå av prosjektleveranser tilknyttet et prosjekt og skal inngå i de minst 5 godkjente øvingene av i alt 7 øvinger.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Blir oppgitt før start.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 63
SL520 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU