TDT4165 - Programmeringsspråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til språkparadigmer, semantikk og beregningsmodeller.
Språkmodeller som støtter deklarativ, funksjonell, logisk, lat, dataflytorientert, distribuert, beskrankningsbaert og paralell programmering.
Programmeringsspråks syntaks, tolking og semantikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gi: (1) Forståelse for grunntrekkene i imperative, logiske, funksjonelle og objektorienterte programmeringsspråk. (2) Praktisk kjennskap til teknikker for å implementere språk og metoder for å beskrive deres mening. (3) Evne til å forstå og sammenlikne eksisterende og kommende språk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, programmeringslaboratorium, gruppeprosjekter og individuelle øvinger. Et bestemt antall innleveringer må godkjennes og programtester må oppfylles for å få godkjent øvingsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgave er bare på engelsk, men kan besvares på norsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Ikke bestemt enda.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8028 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 17.12.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.