course-details-portlet

TDT4150 - Avanserte databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Oppbygning av databasesystemer. Optimalisering av spørringer. Parallelle og distribuerte databasesystemer. Nye database-arkitekturer og spørre-operatorer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Optimalisering av spørringer. - Parallelle og distribuerte databasesystemer. - Nye database-arkitekturer og spørre-operatorer. Ferdigheter: - Være i stand til å utvikle nye metoder innen databaseteknikk basert på kjennskap til eksisterende teknikker. - Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger der databasesystem/databaseteknikker inngår.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 100 %. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8022 7.5
DT8801 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU