TDT4150 - Avanserte databasesystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Oppbygning av databasesystemer. Optimalisering av spørringer. Parallelle og distribuerte databasesystemer. NoSQL. Nye database-arkitekturer og spørre-operatorer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Optimalisering av spørringer.
- Parallelle og distribuerte databasesystemer.
- Nye database-arkitekturer og spørre-operatorer.

Ferdigheter:
- Være i stand til å utvikle nye metoder innen databaseteknikk basert på kjennskap til eksisterende teknikker.
- Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger der databasesystem/databaseteknikker inngår.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og prosjekt.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig prøve (80%) og prosjekt/seminar (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8022 7.5
DT8801 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 KALKULATOR 15.05.2019 15:00
Sommer UTS Arbeider 20/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 80/100 KALKULATOR
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.