course-details-portlet

TDT4136 - Introduksjon til kunstig intelligens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet starter med å beskrive metoder for problemløsning ved hjelp av heuristisk søk i tilstandsrom. Deretter beskrives forskjellige kunnskapspresentasjonsspråk og slutningsmekanismer for maskinell
problemløsning. Representasjon i form av predikatlogikk, regler, rammer og semantiske nett behandles, og knyttes til hovedformene for resonnering - særlig regelbasert resonnering. Emnet behandler videre arkitekturer som integrerer forskjellige resonneringsmetoder, agentbaserte arkitekturer, samt arkitekturer for interaktiv problemløsning i et menneske-maskin samspill. Det gis anvendelseseksempler underveis for å belyse metodene.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en generell innføring i fagfeltet kunstig intelligens (AI) og dets grunnlag hentet fra matematikk, logikk og kognitive vitenskaper. Fagfeltet sikter mot å realisere aspekter av intelligent adferd i datamaskinsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium øvinger og et prosjekt. Et antall obligatoriske øvinger må bli godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen blir bare på Engelsk da undervisning, slides og boka, og øvrige material er på Engelsk alle sammen. Studentene kan svare på norsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT2702 3.7 01.09.2007
IT272 3.7 01.09.2007
MNFIT272 3.7 01.09.2007
TDT4135 3.7 01.09.2007
SIF8015 3.7 01.09.2007
TDT4170 3.7 01.09.2007
SIF8031 3.7 01.09.2007
IMT3103 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 10
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 13
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 24
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform og karakterskala er endret på utsatt eksamen. Please note that the form and Grading system is changed for the re-sit exam.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU