TDT4112 - Programmeringslab for datateknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi erfaring i programmering og innovasjon, planlegging, utvikling og utprøving av teknologiske løsninger, samt evaluering av disse. Studentene skal jobbe med relevant teknologi og opparbeide mestring og erfaringer som er nyttige for det videre studiet i Datateknologi.

Læringsutbytte

Grunnleggende kunnskap i programmering, planlegging av mindre prosjekt, utprøving og uttesting av egne og andres løsninger.
Ferdigheter i å programmere interaktive løsninger som kan inkludere sensorer, bilder, lyd og annet multimedia innhold. Grunnleggende ferdigheter i å teste ut, vurdere og gi konstruktive tilbakemeldinger til egne og andres løsninger.
Generell kompetanse i å forholde seg selvstendig og utprøvende til programmering og datateknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal jobbe med programmeringsutfordringer under veiledning på lab. Hovedaktiviteten i emnet er å jobbe kreativt for å konstruere, prøve ut og eksperimentere med løsninger. Forelesningene vil være en kombinasjon av konkret opplæring i grunnprinsipper og teknologiske plattformer, samt inspirasjonsforelesninger. Emnet gjennomføres som en kombinasjon av individuelle oppgaver, prosjektarbeid i gruppe og forelesninger. Det er totalt fem obligatoriske oppgaver som alle må være godkjent for å bestå emnet. I tillegg så er det obligatorisk oppmøte på sal, minimum 80% av antall oppsatte tider.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Datateknologi (MTDT)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt førsteårsstudenter på det 5-årig masterstudiet i datateknologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1501 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.