course-details-portlet

TDT4109 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av to deler:

IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3).

IKT-teori:

 • Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.
 • Digital representasjon av informasjon.
 • Informasjonssikkerhet.

Programmering:

 • Variabler og datatyper.
 • Input og output.
 • Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
 • Algoritmer. - Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. - Bruk av biblioteker og rammeverk.
 • Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
 • Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
 • Rekursjon, sortering og søking.
 • Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.
 • Python som programmeringsomgivelse.
 • Grunnleggende strategier for testing og debugging.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon, algoritmer, programvare og sikkerhet.
 • Ha grunnleggende kunnskap om prosedyreorientert programmering.
 • Ha grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
 • Ha kjennskap til objektorientert programmering.

Ferdigheter:

 • Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
 • Kan anvende objekt-orienterte biblioteker og tilhørende metode-kall.
 • Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
 • Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning for så å teste om den fungerer i Python.
 • Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter med noen hundre linjer kode.
 • Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer, for eksempel hvor sikkert et system er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4105 7.5 HØST 2019
TDT4110 7.5 HØST 2019
TDT4127 5.0 HØST 2019
TDT4111 5.0 HØST 2022
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 08.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 68
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 58
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 58
SL430 Sluppenvegen 14 21
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 80
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 57
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 69
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 42
SL228 Sluppenvegen 14 3
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 47
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU