course-details-portlet

TDT4109 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av to deler:

IKT-teori og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python.

IKT-teori:

 • Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.
 • Digital representasjon av informasjon.
 • Git.
 • Informasjonssikkerhet.

Programmering:

 • Variabler og datatyper.
 • Input og output.
 • Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
 • Algoritmer. - Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler.
 • Bruk av biblioteker og rammeverk.
 • Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
 • Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
 • Rekursjon, sortering og søking.
 • Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.
 • Python som programmeringsomgivelse.
 • Grunnleggende strategier for testing og debugging.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon, algoritmer, programvare og sikkerhet.
 • Ha grunnleggende kunnskap om prosedyreorientert programmering.
 • Ha grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
 • Ha kjennskap til objektorientert programmering.

Ferdigheter:

 • Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
 • Kan anvende objektorienterte biblioteker og tilhørende metode-kall.
 • Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som Thonny eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
 • Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning for så å teste om den fungerer i Python.
 • Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter med noen hundre linjer kode.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4105 7.5 HØST 2019
TDT4110 7.5 HØST 2019
TDT4127 5.0 HØST 2019
TDT4111 5.0 HØST 2022
IT1001 7.5 HØST 2023
INGT1002 2.5 HØST 2023
INGA1002 2.5 HØST 2023
INGG1002 2.5 HØST 2023
INFT1010 7.5 HØST 2024
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU