TDT4105 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir følgende kunnskaper:
1. Gir grunnleggende kunnskap om hovedelementene i informasjonsteknologi: datamaskiner, programvare, kommunikasjon og nettverk, og IKT og samfunn.
2. Gir grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
3. Gir grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
Emnet gir følgende ferdigheter:
1. Kan gjøre enkle vurderinger av IKT i forhold til samfunnsmessige, juridiske og etiske problemstillinger.
2. Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT systemer.
3. Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
4. Kan bruke relevante programmeringsverktøy.
5. Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter. MATLAB vil bli brukt som programmeringsspråk i faget.

Læringsutbytte

Studentene skal få en generell innsikt i informasjonsteknologi og utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til praktisk bruk av informasjonsteknologiske metoder. Studentene skal lære seg grunnleggende prosedyreorientert programmering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger og obligatoriske øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1101 3.7
IT1102 7.5
IT1103 3.7
SIF8007 7.5
TDT4110 7.5
TDT4115 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2011 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.