course-details-portlet

TDT4105 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir følgende kunnskaper:
1. Gir grunnleggende kunnskap om hovedelementene i informasjonsteknologi: datamaskiner, programvare, kommunikasjon og nettverk, og IKT og samfunn.
2. Gir grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
3. Gir grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
Emnet gir følgende ferdigheter:
1. Kan gjøre enkle vurderinger av IKT i forhold til samfunnsmessige, juridiske og etiske problemstillinger.
2. Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT systemer.
3. Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
4. Kan bruke relevante programmeringsverktøy.
5. Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter. MATLAB vil bli brukt som programmeringsspråk i faget.

Læringsutbytte

Studentene skal få en generell innsikt i informasjonsteknologi og utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til praktisk bruk av informasjonsteknologiske metoder. Studentene skal lære seg grunnleggende prosedyreorientert programmering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger og obligatoriske øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1101 3.7
IT1102 7.5
IT1103 3.7
SIF8007 7.5
TDT4110 7.5
TDT4115 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 08.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU