course-details-portlet

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Grunnleggende og praksis-orientert programmering med programmeringsspråket C++. Emnet dekker det viktigste i programmeringsspråket samt utvalgte deler av standardbiblioteket. Gjennom øvingene får studentene omfattende erfaring i konstruksjon, feilfinning og testing av programvare.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ved emnets slutt kan kandidaten - forklare sentrale konsepter og mekanismer i programmeringsspråket C++. - forklare praktisk bruk av variabeldeklarasjoner og datatyper, inn/ut datahåndtering, typekonvertering, kontrollstrukturer, funksjoner og operatorer, overlagring, klasser, arv, templates, og unntakshåndtering. - korrekt benytte statiske/dynamiske variabler og pekere, rekursjon, og velge egnete algoritmer og datastrukturer. - organisere prosedyral og objektorientert kode ved hjelp av moduler, kildekodefiler, standardbiblioteket (STL), kompilering og lenking. - bruke vanlige programmeringsteknikker og jobbe iterativt og effektivt ved utvikling av kode. - programmere validering av inndata og velegnet håndtering av ulike typer kjøretidsfeil.

Ferdigheter: Ved emnets slutt kan kandidaten - bruke moderne utviklingsverktøy, teknikker for feilfinning og enkel testing av egen kode for å utvikle et program fra problembeskrivelse til fungerende og feilfri løsning. - skrive objektorientert kode organisert i klasser. - konstruere enkle grafiske brukergrensesnitt. - skrive kode som er gjenbrukbar, lesbar og enkel å vedlikeholde. - lese kode og forklare hvordan koden oppfører seg i kjøretid.

Generell kompetanse: Ved emnets slutt kan kandidaten - kommunisere og diskutere kodeløsninger og forklare hvordan et program fungerer. - finne frem til og benytte verktøy og dokumentasjon for programmeringsspråket og standardbiblioteket. - gjenkjenne aspekter ved programmering som kan påvirke informasjonssikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 3.7 HØST 2008
MNFIT114 3.7 HØST 2008
MNFIT113 3.7 HØST 2008
MNFIT111 3.7 HØST 2008
TDT4100 3.7 HØST 2008
TDT4130 3.7 HØST 2008
INFT2503 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Program/system-utvikling
  • IKT
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 G 22.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen kl 09 og kl 15
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU