course-details-portlet

TDT4100 - Objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 35/100
Hjemmeeksamen 15/100
Hjemmeeksamen 50/100

Faglig innhold

Grunnleggende algoritmer og datastrukturer, konstruksjoner og kontrollflyt i objektorienterte språk. Modularisering og gjenbruk. Standard programvarebibliotek. Enhetstesting, feilfinning og verktøy for dette. Objektorientert design. Bruk av klasse-, objekt-, sekvens- og samhandlingsdiagrammer i UML. Bruk av design patterns. Enkel app-arkitektur med moderne GUI-toolkit. Java brukes som implementasjonsspråk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal ha kunnskap om de viktigste begrepene og mekanismene i objektorienterte språk og om hvordan objektorienterte programmer og enkle apps struktureres og testes.
Ferdigheter:
Studentene skal få ferdigheter i objektorientert programmering og bruk av relevante programmeringsmetoder (koding, testing og feilfinning) og moderne utviklingsverktøy.
Kompetanse:
Studentene skal kunne bruke objektorientert programmering for å løse praktiske problemer og utnytte mulighetene i moderne utviklingsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, individuelle øvinger og prosjektarbeid i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 7.5
SIF8005 7.5
SIF8005 7.5
SIF8005 7.5
TDT4102 3.7 01.09.2008
TDT4130 3.7 01.09.2008
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 7
Fordypningstimer: 1

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 35/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 15/100

Utlevering 15.04.2021

Innlevering 15.04.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 35/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU