course-details-portlet

TDAT2001 - Realfag for dataingeniører

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 25/100 2 timer D
Hjemmeeksamen 25/100 2 timer
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger - sansynlighetsregning
 • Øvinger - kjemi
 • Regneøvinger i fysikk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ISTA1001 5.0 01.09.2020
ISTA1002 5.0 01.09.2020
ISTA1003 5.0 01.09.2020
ISTG1001 5.0 01.09.2020
ISTG1002 5.0 01.09.2020
ISTG1003 5.0 01.09.2020
ISTT1001 5.0 01.09.2020
ISTT1002 5.0 01.09.2020
ISTT1003 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysikk
 • Ingeniør
 • Kjemi
 • Statistikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen (1) 25/100 D 29.09.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 8
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 25/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (3) 50/100 07.06.2021

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Eksamen i sannsynlighetsregning i sept/okt.
 • 2) Eksamen i Kjemi.
 • 3) Eksamen i Fysikk
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU