TDAT1004 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 4 timer D
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Komplekse tall, grunnleggende logikk, lineær algebra, derivasjon, integrasjon, potensrekker og numeriske metoder.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:
- har god kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
- har grundig kunnskap innen kjerneområdet matriser til og med egenverdier innen lineær algebra.
- har gode kunnskaper om komplekse tall, potensrekker og grunnleggende logikk.
- har grunnleggende kunnskaper om numeriske beregninger og deres muligheter og begrensninger.

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan løse problemer både ved analytiske og numeriske metoder.
- har god regneferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger vårsemester
  • Øvinger høstsemester

Mer om vurdering

Arbeidskrav: 8 av 12 øvinger må være godkjent for å få gå opp til hver av deleksamene. Det kan stilles krav om at bestemte øvinger må inngå blant de 8. Nærmere opplysninger gis ved semesterstart. Obligatorisk oppmøte for å få godkjent øvingene.

Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ny/utsatt eksamen for første deleksamen (desember): mai/juni
Ny/utsatt eksamen for andre deleksamen (mai/juni): august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

Høst: Hans Jakob Rivertz: Lærebok i lineær algebra vil bli oppgitt ved semesterstart. Susanna S. Epp: Discrete Mathematics with Applications, International Edition.Vår: James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, siste utgave. 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 D 08.12.2017 09:00 F1 , KJL22 , KJL21 , D1-153 , R D1-185 Datasal , KJL1
Vår UTS Skriftlig eksamen 40/100 D 31.05.2018 09:00 E2
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 02.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.