TDAT1001 - Programmering grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser og klassehierarki, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Tabeller. Samarbeid mellom objekter. Enhetstesting. Datafiler og serialisering. Grafikk-programmering. Praktisk programmering av Lego-roboter.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytter:

Kunnskaper
Kandidaten:
- kan forklare hva et program er
- kan gjøre rede for enkle prinsipper innen objektorientert programmering
- kan forklare hvorfor brukerkommunikasjon og logikk til et program bør legges til ulike klasser
- kan forklare hvordan geometriske transformasjoner kan visualiseres ved bruk av grafisk programvare

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Java-program på egen PC
- kan lage strukturert og oversiktlig programkode
- kan beskrive klasser, kontrollstrukturer og samarbeid mellom objekter ved hjelp av enkle klassediagram, aktivitetsdiagram og sekvensdiagram
- kan anvende klasser fra Java API'et
- kan lage og bruke enhetstester
- kan programmere en Lego Mindstorm-robot i programmeringsspråket Java
- kan programmere visning av enkle geometriske objekter ved hjelp en utvalgt grafikk-API.

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse enkle problemer

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlige forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav:
Det vil bli gitt 15 øvinger, hvorav 11 må være godkjent for å gå opp til eksamen.
De 11 øvingene som godkjennes må dekke et bredt spekter av øvingene etter følgende krav: Obligatoriske enkeltøvinger: 10,11 og 15. I tillegg 2 av øvingene i følgende grupper: (1-3), (4-6), (7-9) og (12-14). Obligatorisk oppmøte på lab for å få godkjent øvingene. (Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen)

Vurdering:
Det gis en eksamen i emnet.

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

Else Lervik og Vegard B. Havdal: "Programmering i Java", siste utgave. Egenproduserte leksjoner om grafikk-programmering samt nettressurser, som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFUD1025 5.0 01.09.2017
IINI4013 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 01.12.2017 09:00 R40 , R D1-102 Datasal , JC13 , JC12 , JC23 Realfag
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.