TBYG2004 - VA-teknikk og DAK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100 Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer HJELPEMIDD Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Rørmaterialer og egenskaper. Innføring i VA-planlegging med enkle tegninger av grøftetverrsnitt, lengdeprofiler og plantegninger.
Hydromekanikk: Fluidstrøm og Bernoullis likning. Strømning i åpne kanaler, Mannings formel, kritisk strømning. Bruk av Flowmaster.
Vannforsyningsteknikk: Vannforekomster, vannbehandling, beregning av magasinvolum og reguleringshøyder, dimensjonering av trykkledninger og valg av rørmaterialer. Kapasitetsberegning pumper og pumpeledninger.
Avløpsteknikk: Separat-fellessystem, dimensjonering av selvfallsledninger for Sp og OV, overløp og pumping. Bruk av den rasjonelle metode. Valg av rørmaterialer. Generell intro til DAK-modeller i byggteknikk (Autocad, Novapoint, Tekla , Revit )

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha kunnskap om funksjonen til de ulike hovedelementene i et VA-system.
Kandidaten skal kunne redegjøre for de vanlige rørmaterialene som anvendes i VA-systemet og kjenne krav til anleggsutførelse.
Kandidaten skal ha kjennskap til vannkvalitet og vanlige vannbehandlingsmetoder.
Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting.

Ferdigheter:
Kandidaten kan foreta hydrauliske beregninger av enkle rør og kanaler
Kandidaten kan lage enkle tegninger med VA-ledninger.
Kandidaten kan foreta dimensjonering av enkle VA-ledninger.
Kandidaten kan bruke grunnleggende funksjoner i DAK-programmer egnet for fagområdet bygg.

Generell kompetanse:
Kandidaten har innsikt i betydningen av rørmaterialenes egenskaper sammen med anleggsutførelse i forhold til god praksis og anleggets livsløpsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Fellesforelesninger. Storgruppeinndelt undervisning på i DAK på datasal. Øvinger både i gruppe og individuell.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger.

 

Kontinuasjonseksamen arrangeres i oktober.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Bestemt enkel kalkulator - en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på LMS innen semesterstart . Anbefalt litteratur: Vann og avløpsteknikk , Norsk Vann 2012/2014. Overvannsteknikk, Petersen/Thorolfsson 2007 (hefte) Computer Applications in Hydraulic Engineering, Bentley Inst. Press 7. v. , Autocad 2014,Odd-Sverre Kolstad ISBN: 9788205457263 Forlag:Gyldendal undervisning, kurslitteratur Tekla, Revit og Novapoint

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 40/100
Høst UTS Skriftlig eksamen 60/100 HJELPEMIDD 12.10.2017 09:00 KA-EU206
Vår ORD Mappevurdering 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.