course-details-portlet

TBBY4003 - Bacheloroppgave

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten kan formulere relevante problemstillinger innen tradisjonelt bygghåndverk.

Ferdighet:
Kandidaten kan begrunne valg av forskningsmetode.
Kandidaten kan anvende vitenskapelige arbeidsmetoder på et innføringsnivå.
Kandidaten kan gjennomføre et systematisk arbeid med faget.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan problematisere og analysere teoretiske og praktiske sider.
Kandidaten kan presentere eget forskningsarbeid for et publikum.
Kandidaten kan vurdere kvaliteten på eget og andres kunnskapsproduksjon og kan nyttiggjøre seg av disse resultatene i yrkesutøvelsen.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid. Oppgaven kan gjennomføres i gruppe inntil 3 studenter

Mer om vurdering

Individuell, karakter.
Kommentar til vurdering:
Vurdering gjøres på grunnlag av en eller flere av følgende elementer:
- prosjektbesvarelse
- muntlig formidling
- praktisk formidling av utøving
Kandidaten vil i god tid på forhånd bli orientert om vurderingsgrunnlaget

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

For å påbegynne bacheloroppgave må studenten være registrert som student i siste årskurs.

Kursmateriell

Prosjektmanual for bacheloroppgaven. Litteratur studenten selv finner nødvendig.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU