course-details-portlet

TBBY4002 - Innovasjon og Entreprenørskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Perspektiver på innovasjon og entreprenørskap i tradisjonelt bygghåndverk.
Innovasjon og nyskapings prosesser – fra ide til produkt eller tjeneste.
Utvikling av forretningsplan for virksomhet eller produktområde.
Utvikling av bedrifter og virksomheter med følgende deltema;
ressursanalyse, ressursanvendelse, internasjonalisering, strategi og finansiering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kunnskap om forståelse og ledelse av utviklingsprosesser i virksomheter.
Kunnskap om de mest sentrale verktøy for forretningsutviklingsprosesser.

Ferdigheter:
Kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av utviklingsprosesser i virksomheter innen tradisjonelt bygghåndverk.
Kunne utvikle og lede en virksomhets prosesser for å realisere en virksomhets utviklingsmål som en del av virksomhetens strategier.

Generell kompetanse:
Grunnleggende innsikt i ledelse av prosesser som berører forretningsstrategi og utvikling av virksomhet innen tradisjonelt bygghåndverk.
Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i forståelse av strategiske forretningsvirksomhet – og utviklingsprosesser i tradisjonelt bygghåndverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning.
- Casediskusjoner.
- Gruppearbeid m/ presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig rapport

Mer om vurdering

Individuell prosjektoppgave.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Artikler publiseres i læringsplattformen.
Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU