course-details-portlet

TBA5100 - Teoretisk geoteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Teoretisk bakgrunn for beregningsmetodene som brukes i geoteknikk. Relevante spenningsfelt basert på plastisitetsteorien, grunnleggende elementer og kombinasjoner. Prinsipper for å utføre håndberegninger av setninger, skråningsstabilitet, jordtrykk og bæreevne av fundamenter og peler. Kurset tar sikte på å skape forståelse gjennom klassiske analysereverktøy og håndberegninger og gjennom demonstrasjoner av prosjekter fra praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten bør ha kjennskap til:

 • Grunnleggende teori om spenningsfelt i jord, basert på plastisitetsteorien
 • Utledning av dimensjoneringsformler for klassiske geotekniske problemer som jordtrykk og bæreevne og dermed skape en forståelse av grunnlaget for formler som er i bruk
 • Analysere skråningsstabilitet og beregne sikkerhetsfaktor samt den gjennomsnittlige spenningssituasjonen langs den kritiske skjærflaten
 • Bruken av stabilitetskart for raske innledende beregninger av stabiliteten i en skråning og for å bestemme hvilke gjennomsnittlige spenningsnivå man bør konsentrere seg om ved bestemmelse av styrkeparameterene
 • Estimere setninger basert på ødometermodul.

Ferdigheter

Kandidaten er i stand til:

 • Bruk dimensjoneringsformler og være klar over de grunnleggende forutsetninger som ligger til grunn.
 • Håndtere geotekniske problemer som setninger, bæreevne, jordtrykk, skråningsstabilitet, statisk kapasitet og rambarhet av peler.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Gjøre overslag slik at hun kan vurdere størrelsesorden på aktuelle problemer og se disse i et større teknisk perspektiv
 • Kommunisere med andre tekniske yrker i en designprosess, tilrettelagt gjennom en enkel ingeniørmessig plattform, som beskriver komplekse geotekniske forhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne-og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven er kun på engelsk.

Hvis det er en utsatt eksamen, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

BSc grad i Civil Engineering eller tilsvarende.

Kursmateriell

Informasjon ved semesterstart, forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4105 7.5 HØST 2013
BA6064 7.5 HØST 2020
TBM4342 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
 • Geoteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU