TBA5100 - Teoretisk geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Teoretisk bakgrunn for beregningsmetodene som brukes i geoteknikk. Relevante spenningsfelt basert på plastisitetsteorien, grunnleggende elementer og kombinasjoner. Prinsipper for å utføre håndberegninger av setninger, skråningsstabilitet, jordtrykk og bæreevne av fundamenter og peler. Kurset tar sikte på å skape forståelse gjennom klassiske analysereverktøy og håndberegninger og gjennom demonstrasjoner av prosjekter fra praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten bør ha kjennskap til:
- Grunnleggende teori om spenningsfelt i jord, basert på plastisitetsteorien
- Utledning av dimensjoneringsformler for klassiske geotekniske problemer som jordtrykk og bæreevne og dermed skape en forståelse av grunnlaget for formler som er i bruk
- Analysere skråningsstabilitet og beregne sikkerhetsfaktor samt den gjennomsnittlige spenningssituasjonen langs den kritiske skjærflaten
- Bruken av stabilitetskart for raske innledende beregninger av stabiliteten i en skråning og for å bestemme hvilke gjennomsnittlige spenningsnivå man bør konsentrere seg om ved bestemmelse av styrkeparameterene
- Estimere setninger basert på ødometermodul.

Ferdigheter:
Kandidaten er i stand til:
- Bruk dimensjoneringsformler og være klar over de grunnleggende forutsetninger som ligger til grunn.
- Håndtere geotekniske problemer som setninger, bæreevne, jordtrykk, skråningsstabilitet, statisk kapasitet og rambarhet av peler.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Gjøre overslag slik at hun kan vurdere størrelsesorden på aktuelle problemer og se disse i et større teknisk perspektiv
- Kommunisere med andre tekniske yrker i en designprosess, tilrettelagt gjennom en enkel ingeniørmessig plattform, som beskriver komplekse geotekniske forhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne-og laboratorieøvinger. Eksamensoppgaven er kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Hvis det er en utsatt eksamen, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Informasjon ved semesterstart, forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4105 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 08.12.2017 09:00 D7, bygg 2 , Datasal 10349, bygg 10 , Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.