course-details-portlet

TBA4851 - Eksperter i team - Idrettsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

Utvikle kunnskap og samarbeidskompetanse for å kunne kommunisere og samarbeide samt bidra i tverrfaglig prosjektarbeid senere i yrkeslivet

Læringsformer og aktiviteter

Erfaringsbasert læring gjennom samarbeid i valgt prosjektgruppe.
Nødvendig tilstedeværelse i Landsbyen hver onsdag fra og med 9. januar til og med 24. april 2019. Gruppene settes 9. januar med utarbeidelse av obligatorisk samarbeidsavtale 16. januar. Tilstedeværelse minimum 9. eller 16. er derfor en forutsetning for å få ta faget, og maks 20 % fravær for å få karakter

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hver landsbydag
  • Muntlig presentasjon
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

Godkjent samarbeidsavtale og oppmøte 9. januar - 24. april, delta i avsluttende muntlig presentasjon og perspektivsamtale samt én samlet karakter for obligatorisk prosess- og fagrapport hvor hver teller 50%, er vurderingsgrunnlaget.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Veiledning for studenter i Eksperter i Team, nettsiden til EiT
Gruppepsykologiens ABC (Videoforelesning) Turid Suzanne Berg-Nielsen
Kompendium - Eksperter i Team, Akademika

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering 28.04.2021

Innlevering 05.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU