course-details-portlet

TBA4167 - Bygningsakustikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Kurset skal gi kompetanse innen bygningsakustikk for prosjektering av bygninger og rom i bygninger slik at det akustiske miljøet blir i samsvar med samfunnets og brukernes krav. Kompetansen skal omfatte forståelse av og virkning av støybelastning fra interne og eksterne kilder, bruk av teoretiske og empiriske metoder for å kunne prosjektere bygninger med tilfredsstillende lydisolering mot støy. Kurset gir noe kunnskap om romakustikk, dvs forståelse av hvordan lyd brer seg i rom og hva som skal til for å oppnå ønsket lydkvalitet i rom ved hjelp av modellering og analyse. Tilslutt skal kurset gi kunnskap om måleteknikk innenfor romakustikk og lydisolering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Kunnskap om grunnleggende teori og praktiske prinsipper med hensyn til luft- og trinnlydisolering i bygninger - Kunnskap om lydutbredelse i rom, akustisk regulering og lydabsorbenter - Kunnskap om støydemping, vibrasjonsisolering, støy fra installasjoner og måling av lyd og vibrasjoner. Ferdigheter: - Kunne måle og analysere akustiske data i bygninger - Kunne prosjektere relevante løsninger for skillekonstruksjoner med hensyn til trinnlyd og luftlyd der en ivaretar hensyn til flanketransmisjon og virkning av sammensatte konstruksjoner - Kunne prosjektere innredning og overflater i rom for å oppnå gode romakustiske forhold i alle bygningstyper. Generell kompetanse: - Ha utviklet evne til kritisk analyse av design, materialbruk og oppbygning av bygningskonstruksjoner - Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling - Ha utviklet evne til å forstå og ta i bruk ny teori det vil bli behov for i framtida.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, øvinger. 75% av øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Building Acoustics, av Tor Erik Vigran.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBM4321 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsakustikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 07.12.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU