course-details-portlet

TBA4167 - Bygningsakustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Kurset skal gi kompetanse innen bygningsakustikk for prosjektering av bygninger og rom i bygninger slik at det akustiske miljøet blir i samsvar med samfunnets og brukernes krav. Kompetansen skal omfatte forståelse av og virkning av støybelastning fra interne og eksterne kilder, bruk av teoretiske og empiriske metoder for å kunne prosjektere bygninger med tilfredsstillende lydisolering mot støy. Kurset gir noe kunnskap om romakustikk, dvs forståelse av hvordan lyd brer seg i rom og hva som skal til for å oppnå ønsket lydkvalitet i rom ved hjelp av modellering og analyse. Tilslutt skal kurset gi kunnskap om måleteknikk innenfor romakustikk og lydisolering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Kunnskap om grunnleggende teori og praktiske prinsipper med hensyn til luft- og trinnlydisolering i bygninger - Kunnskap om lydutbredelse i rom, akustisk regulering og lydabsorbenter - Kunnskap om støydemping, vibrasjonsisolering, støy fra installasjoner og måling av lyd og vibrasjoner. Ferdigheter: - Kunne måle og analysere akustiske data i bygninger - Kunne prosjektere relevante løsninger for skillekonstruksjoner med hensyn til trinnlyd og luftlyd der en ivaretar hensyn til flanketransmisjon og virkning av sammensatte konstruksjoner - Kunne prosjektere innredning og overflater i rom for å oppnå gode romakustiske forhold i alle bygningstyper. Generell kompetanse: - Ha utviklet evne til kritisk analyse av design, materialbruk og oppbygning av bygningskonstruksjoner - Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling - Ha utviklet evne til å forstå og ta i bruk ny teori det vil bli behov for i framtida.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, øvinger. 75% av øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Building Acoustics, av Tor Erik Vigran.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsakustikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 02.12.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU