TBA4167 - Bygningsakustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Kurset skal gi kompetanse innen bygningsakustikk for prosjektering av bygninger og rom i bygninger slik at det akustiske miljøet blir i samsvar med samfunnets og brukernes krav. Kompetansen skal omfatte forståelse av og virkning av støybelastning fra interne og eksterne kilder, bruk av teoretiske og empiriske metoder for å kunne prosjektere bygninger med tilfredsstillende lydisolering mot støy. Kurset gir noe kunnskap om romakustikk, dvs forståelse av hvordan lyd brer seg i rom og hva som skal til for å oppnå ønsket lydkvalitet i rom ved hjelp av modellering og analyse. Tilslutt skal kurset gi kunnskap om måleteknikk innenfor romakustikk og lydisolering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Kunnskap om grunnleggende teori og praktiske prinsipper med hensyn til luft- og trinnlydisolering i bygninger
- Kunnskap om lydutbredelse i rom, akustisk regulering og lydabsorbenter
- Kunnskap om støydemping, vibrasjonsisolering, støy fra installasjoner og måling av lyd og vibrasjoner.

Ferdigheter:
- Kunne måle og analysere akustiske data i bygninger
- Kunne prosjektere relevante løsninger for skillekonstruksjoner med hensyn til trinnlyd og luftlyd der en ivaretar hensyn til flanketransmisjon og virkning av sammensatte konstruksjoner
- Kunne prosjektere innredning og overflater i rom for å oppnå gode romakustiske forhold i alle bygningstyper.

Generell kompetanse:
- Ha utviklet evne til kritisk analyse av design, materialbruk og oppbygning av bygningskonstruksjoner
- Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling
- Ha utviklet evne til å forstå og ta i bruk ny teori det vil bli behov for i framtida.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, øvinger. 75% av øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Building Acoustics, av Tor Erik Vigran.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 05.12.2019
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.