course-details-portlet

TBA4160 - Bygningsfysikk, grunnkurs

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Varme, fukt og lydteknisk grunnlag. Prinsipper for dimensjonering av varme-, fukt- og lydisolasjon. Tetting mot vind, luftlekkasjer og regn. Materialegenskaper og materialvalg. De teoretiske prinsippene og beregningsmetodene anvendes for analyse og utforming av bygningsdeler i praksis ved valg av materialer og utforming.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en praktisk anvendelig forståelse for krav, påkjenninger og bygningsfysiske og materialmessige sammenhenger og prinsipper som grunnlag for utforming av bygningsdeler og bygninger.

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Bygningers grunnleggende funksjoner ut over det rent lastbærende
 • Aktuelle bruks- og normkrav til bygninger
 • Aktuelle påkjenninger på bygninger som grunnlag for utforming av bygningsdelene
 • Bygningsfysiske sammenhenger som grunnlag for vurdering og beregning av varme-, luft- og fukttransport i bygningsdeler og av akustiske forhold i bygninger
 • Grunnleggende metoder for beregning av bygningsfysiske forhold.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Vurdere aktuelle bygningsfysisk relevante krav og påkjenninger
 • Gjennomføre grunnleggende vurderinger og beregninger av bygningsfysiske forhold
 • Beregne energibehov og effektbehov for en bygning
 • Benytte verktøy for beregning av varmetransport og fukttransport i bygningsdeler
 • Dimensjonere varme-, fukt- og lydisolasjon

Generell kompetanse

Studenten har:

 • Forståelse av bakgrunnen for bruker-, samfunns- og miljørelaterte krav til bygninger
 • En praktisk anvendelig forståelse for krav, påkjenninger og bygningsfysiske og materialmessige sammenhenger som grunnlag for utforming av bygningsdeler og bygninger som oppfyller krav til pålitelighet, funksjonsdyktighet og bærekraft
 • God bakgrunn for å kommunisere med andre fagdisipliner (arkitekt, konstruktør, VVS, EL, Brann etc) som er involvert i prosjektering, bygging og drift av bygninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, bruk av simuleringsmodeller.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

65% av øvingene må være bestått for å få adgang til eksamen. Skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

"J.V. Thue: Bygningsfysikk - grunnlag",

Teknisk forskrift med veiledning,

Div. Norsk Standard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3035 7.5
TBM4222 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
 • Anleggsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 01.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL326 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU