course-details-portlet

TBA4123 - BM1 Bygningsmaterialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

En ingeniør må ha god kjennskap til bygningsmaterialer og deres potensiale og begrensninger. Dette inkluderer en forståelse av miljø- og materialegenskaper og hvordan egenskapene er relatert til materialstrukturen. Emnet gir grunnleggende kunnskap om egenskapene til de fem hovedklassene av materialer: metaller, keramer, polymerer, kompositter og naturmaterialer med spesiell vekt på stål, betong, tegl, tre og plast.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal lære grunnleggende teori om viktige bygnings- og konstruksjonsmaterialer. Dette omfatter materialenes sammensetning, fremstilling, struktur, egenskaper, funksjon og anvendelser i byggverk.

Ferdigheter:
Kandidaten skal være i stand til å gjøre fornuftige og velbegrunnede materialvalg.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal forstå hvordan materialegenskaper som er viktig i en ingeniørsammenheng, kan relateres til karakteristikkene til materialet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og skriftlige øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger og skriftlige øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engineering Materials 1 (4ed-) - An introduction to properties, applications and design.
Engineering Materials 2 (4ed-) - An Introduction to Microstructures and Processing.
Temahefter

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4122 7.5 01.09.2014
TKT4240 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Bygningsmaterialer
  • Bygningsteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 20.08.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU