course-details-portlet

TBA4100 - Geoteknikk og geologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer
Arbeider 33/100

Faglig innhold

Beskrivelse og anvendelse av jord og fjell for ingeniørmessige formål, dannelse av løsmasser, mineraler og bergarter, kvartærgeologi, ingeniørgeologi. Spenninger og spenningsendringer i jord. Stivhetsparametre for jord. Beregninger av setninger under fundamenter og vegfyllinger. Grunnvann og grunnvannstrømning.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en bred introduksjon til fagområdene geoteknikk og geologi. Emnet skal gi ingeniørmessige ferdigheter i beregning av setninger under byggverk og veger, av vannstrømning inn i byggegroper og grunnbrudd. Emnet skal gi en innføring i jordskorpens sammensetning, jord- og bergartenes dannelse, deres egenskaper og oppførsel.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger i grupper med veiledning. Laboratorieøvinger og demonstrasjoner. Øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Disse teller med i sluttkarakteren i emnet med ca. 1/3. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratoriearbeid

Kursmateriell

Emdal: Introduksjon til Geoteknikk, kurskompendium. Tarbuck & Lutgens: Earth. An introduction to Physical Geology.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOL1003 3.0
SIB2010 7.5
TGB4100 3.7
TGB4210 2.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Geoteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Steinar Nordal
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 67/100 07.06.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU