TØL4200 - Scientific methodology and communication

Om emnet

Faglig innhold

Introduksjon til vitenskapsteori

Hva kjennetegner god forskning

Forskningsetikk

Forskning som middel til systematisk fremgang

Kvantitative og kvalitative forskningsdesign

Hva karakteriserer gode problemstillinger og hvordan lager man en

Litteraturstudier

Metodevalg, inkludert planlegging, gjennomføring, og analyse av eksperimenter/studier.

Bruk av forskningsdatabaser for problemløsning og forbedring

Behandling av data/statistikk

Utarbeidelse av prosjektplan

Gjennomføring av risikoanalyse og gjennomførbarhetsanalyse

Kommunikasjon av forskningsresultater

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentenKunnskap

kunne analysere sentrale problemstillinger innen vitenskapsteori

ha inngående kunnskap om sentrale spørsmål innen vitenskapsteori

kjenne sentral terminologi for vitenskapelige arbeider

kjenne til kanaler og metoder for å kommunisere vitenskap

Ferdigheter

foreslå en vitenskapelig problemstilling

selvstendig kunne planlegge gjennomføringen av et vitenskapelig arbeid

kunne søke etter akademiske publikasjoner ved hjelp av sentrale databaser for dette

kunne tilrettelegge og analysere data fra vitenskapelige prosjekter

Generell kompetanse

kunne lese og analysere akademiske publikasjoner

kunne rapportere resultater fra vitenskapelige prosjekter, deriblant egenutførte vitenskapelige arbeider

ha utviklet bevisste etiske holdninger i forhold til hvordan vitenskapelig metodikk anvendes

Læringsformer og aktiviteter

Essay|Forelesninger|Gruppearbeid|Nettstøttet læring|Prosjektarbeid

The course will be made accessible for both campus and remote students. Every student is free to choose the pedagogic arrangement form that is best fitted for her/his own requirement. The lectures in the course will be given on campus and are open for both categories of students. All the lectures will also be available on Internet through GUC¿s learning management system (Fronter).

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent essay
Gjennomført praktisk prosjekt

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i August

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sustainable Manufacturing (MSUMA)
Sustainable Manufacturing (MSUMA-D)

Kursmateriell

Leedy, P D, and Ormrod, J E: "Practical Research, -Planning and design, 11th ed."Pearson Educational Int.Samt tilleggslitteratur, utdelt eller gjort tilgjengelig i Læringssøtteverktøy (LMS).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TØL4006 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.