course-details-portlet

TØL4023 - Energy system analysis project course

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Project report
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Project report 100/100 A

Faglig innhold

Kurset vil gi en oversikt over slike temaer og begreper som: - Systemkonsept - Systemgrense - Systemanalyse av ulike energisystemer som: - Industrielt - Regionalt - Nasjonalt - Modellering av ulike systemer, virkemidler

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha Kunnskaper: -ha avansert kunnskap om energisystemer -ha inngående kunnskap om energisystemanalyse Ferdigheter: -kunne analysere eksisterende teorier, metodikk, data og resultater på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger. -ha en dypere forståelse av systemperspektivet og analysere ulike energisystemer -kunne bruke energisystemanalyseverktøy for å gjennomføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt Generell kompetanse: -kommunisere om tekniske problemstillinger, analyser og konklusjoner i felt for systemanalyse -bidra til forbedringer ved å identifisere systemfeil.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter slike læringsformer som: -Introduksjonsforelesninger -Databasert simulering -Prosjektarbeid -Veledning Kurset er basert på studentenes eget arbeid. Obligatoriske arbeidskrav: -2 individuelle obligatoriske oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Coursework Requirements

Mer om vurdering

Ved ikke bestått, kan en forbedret rapport sendes inn innen 3 måneder.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Project report

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Project report 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU