course-details-portlet

TØL4018 - Fornybar energiteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt (er) 3/10
Skriftlig skoleeksamen 7/10 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til konvensjonelle og fornybare energikilder miljøpåvirkninger, utfordringer og fremtidige trender, grunnleggende, potensial, estimering og bruksområder:

  • Solenergi
  • Vindenergi
  • Vannkraft
  • Bioenergi
  • Geotermisk energi
  • Havenergi

Læringsutbytte

Hovedformålet med dette kurset er å introdusere studenter med tilgjengelighet, potensial og egnethet for fornybare energiressurser som en erstatning for konvensjonelle energiressurser i fremtidig energibehov. Etter gjennomført kurs skal studenten ha Kunnskap: Avansert kunnskap om ulike fornybare energiressurser. Avansert kunnskap om potensialet ved å bruke fornybar energiteknologi som et komplement til og i den grad det er mulig, erstatning for konvensjonelle teknologier, og muligheter for å kombinere fornybare og ikke-fornybare energiteknologier i hybridsystemer. Kunnskap om strategier for å øke bruken av fornybare energiressurser for fremtidig etterspørsel. Ferdigheter: Analyse av betydningen av fornybare energiløsninger for bærekraftig utvikling. Kunne identifisere bærekraftige energiløsninger for bærekraftig utvikling. Kunne utføre tekno-økonomisk vurdering. Generell kompetanse: Utvikle kompetanse i å identifisere tilgjengelighet og utnyttelse av fornybare energiressurser. Utvikle kompetanse i å vurdere ulike fornybare energiteknologier. Studentene demonstrerer kompetanse i analyse av fornybare systemer, uavhengig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid. Emnet kan gis som veiledet selvstudium dersom mindre enn 6 studenter er påmeldt. For å fullføre arbeidskravene må 50 % av innleveringene være godkjent. Undervisning, veiledning, oppgaver og eksamen gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Den endelige karakteren er basert på skriftlig eksamen (teller 70%) og prosjektoppgave (teller 30%) begge må være bestått. Ordinær skriftlig eksamen kan endres til muntlig eksamen, dersom færre enn 6 studenter er påmeldt. Ordinær kontinuasjonseksamen til skriftlig eksamen (august neste gang). Ordinær kontinuasjon til skriftlig eksamen kan endres til muntlig eksamen. For prosjekt - ny frist for innlevering av prosjektoppgave.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TØL4121 2.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 7/10 D 06.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjekt (er) 3/10

Utlevering
15.11.2023

Innlevering
23.11.2023


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 7/10 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU